WE VERGETEN EN VERGEVEN TE SNEL

Of all political parties, heeft de NDP de afgelopen week gemeend, zware kritiek te moeten leveren op de verrichtingen van het huidige kabinet onder leiding van Chandrikapersad  Santokhi. Volgens woordvoerders van deze partij, bakt de regering Santokhi er niets van en lijdt het volk vele malen erger dan onder het regiem Bouterse 2010-2020.

Wél wél wél, je zou je moeten inhouden om niet langdurig te schaterlachen over al deze quatsch en hypocrisie, die door deze paarse bende wederom de ether in werd geslingerd. Het is jammer dat zeer veel landgenoten slecht zijn geschoold en alleen maar naar bijvoorbeeld de gestegen prijzen voor goederen en diensten kijken en zich niet afvragen, hoe dat allemaal zover is gekomen en wie daar voor verantwoordelijk is geweest. Velen vergeten uit onwetendheid veel en beseffen niet, dat de veroorzakers van deze ellendige economische crisis waar we nu in zitten, volledig door de NDP en haar coalitiegenoten vanaf 2010, in de hand is gewerkt.

Niemand wenst het slecht te hebben en het helemaal slechter te krijgen. We willen allemaal snel vooruitgang zien en dan maakt het velen niet uit, wie die vooruitgang realiseert en op welke manier. Al zou dat moeten betekenen dat de vooruitgang tijdelijk en kunstmatig wordt gerealiseerd op de zak van een ander, zoals onder Bouterse en die fraudeur Hoefdraad op Financiën is geschied. Maar wanneer alles stelselmatig en grondig kapot is geslagen door de twee regeringen Bouterse, en een financiële ruïne is achtergelaten voor de regering van Santokhi, dan moet er uiteindelijk toch worden gewerkt aan herstel en opbouw. Maar als je de regeermacht overneemt en ziet dat er gewoon niets is om verder te regeren, dan breekt bij elk staatshoofd het angstzweet uit.

Kapotmaken kan binnen korte termijn en we moeten ons gaan realiseren, dat er tien jaar bewust vernieling is aangericht. Er is bij het leven gestolen en zelfs kort voor de machtsoverdracht in juli 2020, werd er nog aan meneer Kromosoeto bij de SPSB, de opdracht gegeven om de laatste 270 miljoen waarover de nieuwe regering zou moeten kunnen beschikken, weg te maken  voor een zogenaamd bouwproject. Wie denkt nog te moeten en kunnen bouwen wanneer je op vertrek staat? Gewoon je reinste sabotagedaad van een kwaadaardige paarse bende die het de opvolgers zo moeilijk mogelijk wenste te maken. De regering van Santokhi heeft zich niet uit het veld laten slaan en kreeg gelukkig op dat moment wel nog de steun van de lokale banken, om bijvoorbeeld de ambtenaren te kunnen betalen. Maar wanneer de NDP blaft, weten we dat ze bezig is met de zoveelste sabotage c.q. destabilisatie van een zittend kabinet, want ze bevindt zich met haar graaiers niet meer dicht bij de vleespot en vooral niet meer bij de Centrale Bank om de volksdeviezen te verduisteren. Wat nu met Santokhi en zijn regering gebeurt, is geen onbekende ontwikkeling.

Heeft Ramsewak Shankar tussen 1987 en 1990 moeten meemaken, namelijk het moeten werken met een leeggeroofde staatskas en vervolgens Venetiaan tussen 1991 en 1996 en vervolgens wederom bij de machtsovername in 2000. De regeringen van het Front voor Democratie en Ontwikkeling en het Nieuw Front, moesten telkenmale puin ruimen, nadat de NDP een financiële augiastal had achterlaten en het land financieel volkomen was geruïneerd. We willen slechts aanhalen, hoe er is gestolen bij de bouw van de bruggen over de Coppename- en de Surinamerivier, de bouw van de Congreshal, het Productie Investeringsfonds, PIF, de aanschaf van de boten en vliegtuigen voor het Nationaal Leger, allemaal van die roofpraktijken onder de NDP-regering onder leiding van Wijdenboch 1996-2000. Zijn we als volk dat allemaal reeds vergeten?

Zijn we vergeten dat Venetiaan met zijn financiële reuzen Telting en Hildenberg, respectievelijk op de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën, na een volledig geruïneerde macro-economie, met veel pijn en moeite herstel hebben weten te plegen en het land in 2010 achterlieten met een monetaire reserve van meer dan 700 miljoen dollar en een wisselkoers van SRD2.80,- voor de US-dollar? Maar omdat we snel vergeten, onvoldoende ontwikkeld zijn en naar mooie leugenpraatjes luisteren en de realiteit niet onder ogen willen of kunnen zien, hebben we goed beleid, ge-voerd tussen 2000 en 2010, toen overboord gezet om leugenachtigheid, bedriegerij en pure diefstal weer de ruimte te bieden. En het zijn wederom dezelfde bejaarde dieftige figuren uit de NDP die alle zeilen bijzetten om een regering die tracht ons uit het slob te halen, te bestoken met leugenpraat en men weigert natuurlijk erbij te vertellen, wat voor puinhoop men van het staatsbestuur heeft gemaakt tussen 2010 en 2020. Wat er allemaal fout is gegaan in die periode, zou ons nog pagina’s vol kunnen doen vullen. Een van de grootste misdaden die werden begaan tussen 2010 en 2020,  was de aantasting van onze monetaire reserves, die reeds in 2015 al  dusdanig waren geplunderd dat de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de dollar, niet langer kon worden verdedigd en kort daarop werd losgelaten en onderhevig werd aan het mechanisme van vraag en aanbod. En juist dat heeft gemaakt dat we nu zitten met een koers van meer dan 20 SRD voor 1 dollar en ernstig gestegen prijzen voor goederen en diensten. De NDP is de laatste politieke entiteit die haar schuif dient open te trekken.

Zij heeft deze ellendige crisis veroorzaakt en juist daarom behoort ze de regering de ruimte te bieden, om te redden wat er nog te redden valt. Maar nee hoor, wanneer je te maken hebt me duivelse elementen met een mentaliteit gelijk die van hyena’s,  dan is het verwachtbaar dat ze zich zullen roeren, want hun algehele levensstijl en bestedingen zijn gericht op zelfverrijking, al moet dat gaan ten koste van het lands en volksbelang.

More
articles