ZWALKEND COVID-19-BELEID

Keerpunt en  nog vele lezers van deze rubriek, begrijpen eigenlijk nog maar weinig van het beleid van deze overheid als het gaat om de te voeren strijd tegen de Covid-19-pandemie en het sterk terugdringen van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Je zou in deze strijd gevoerd door verantwoordelijken, wel mogen aannemen dat er een dusdanig beleid wordt gevoerd om hernieuwde en grootschalige besmettingen te voorkomen. Het Outbreak Management Team en de Stuurgroep Covid-communicatie hebben zo hun visie over de wijze waarop de strijd tegen Covid-19 moet worden gevoerd en uiteindelijk gewonnen. En deze visie houdt in dat de overheid er niet te snel toe moet overgaan te versoepelen, omdat de besmettingen dan weer omhoog zullen schieten en we van een nog niet afgelopen vierde golf in een vijfde zullen belanden, en dat kan een totale instorting van de zorg inhouden. Ook in de aanpak van de Covid-19-bestrijding bespeurt Keerpunt een zwalkend beleid dat nare consequenties kan hebben, vooral omdat er nu weer een nieuwe variant Omicron is ontdekt die reeds in ons buurland  Brazilie is gedetecteerd en zonder enige twijfel binnenkort ook hier van zich zal laten horen. Dat de overheid zwalkt in haar beleid valt op te maken door haar beslissing eerst de avondklok van 23.00 uur terug te brengen naar 21.00 uur en  een paar dagen na protest van met name de horecasector, deze weer terugbrengt naar 23.00 uur.  Het is dan ook niet vreemd dat de mensen die al bijna twee jaar vechten tegen Covid-19 en de varianten, de ad-hocbeslissingen die worden genomen door de overheid, niet meer kunnen bevatten. Telkenmale wanneer een bepaalde pressiegroep voor haar belangen in het geweer komt, zwicht de overheid. Al verschillende malen is gebleken dat na versoepeling, de Covid-19-besmettingen weer stijgen en dat komt allemaal door onhebbelijk en onverantwoordelijk gedrag van zovelen in stad en district. Heeft natuurlijk niets te maken met een verantwoordelijke bedrijfsvoering van de horecaexploitant, maar wel met het wangedrag van zovelen met een egoïstische en asociale instelling binnen deze gemeenschap.  Maar de overheid heeft wel de taak erop toe te zien dat de samenleving en vooral de zorg, beschermd worden tegen besmettingen en de verhoogde werkdruk.

Het lijkt ons dan ook verstandig dat men binnen deze regering niet langs elkaar werkt door goede en verantwoordelijke adviezen terzijde de schuiven en op bepaalde momenten meer rekening houdt met belangengroepen. Men moet in landsbelang goed naar elkaar luisteren en na een goede afweging van feiten, beslissingen nemen. Ad-hocbeslissingen en zaken naar wens en buiten het belang van de totale gemeenschap doordrukken, zorgen voor chaos en fnuikende consequenties. Daar moet de regering meer rekening mee gaan houden. We hebben niets aan een vijfde golf, die zal desastreuze gevolgen hebben voor de al zeer zwakke gezondheidszorg.

More
articles