VAN WIE IS DE SURINAAMSCHE BANK EIGENLIJK?

Het is inmiddels geen publiek geheim dat de huidige CEO van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, zijn contract niet wil verlengen. Ook de CRO die op 1 januari 2020 was aangesteld, heeft onlangs bedankt. Hierdoor komen tenminste twee directiefuncties vacant. Daarom is de RvC van de bank al enkele maanden bezig met de selectieprocedure voor nieuwe directiekandidaten. Maar tot nu toe blijkt het bemensen van de topstructuur bij DSB, een grotere uitdaging dan onder normale omstandigheden het geval zou moeten zijn. Naar verluidt, is bij het selectieproces een gerenommeerd wervingsbureau ingeschakeld, om aan de hand van profielen, de RvC zo objectief mogelijk te adviseren over de meest geschikte kandidaat per vacante functie. Keerpunt verneemt uit betrouwbare bron, dat de RvC reeds een preferentiële keuze had gemaakt uit twee kandidaten die waren voorgedragen op advies van het selectiebureau. Deze keuze viel niet in goede aarde bij twee van de recent aangeschoven grootaandeelhouders, omdat zij nog steeds hun kandidaat willen doordrukken. Na dit gehoord te hebben, vragen wij ons af van wie De Surinaamsche Bank eigenlijk is. Daarnaast lijkt het er ook op alsof er een spelletje wordt gespeeld bij de benoeming van nieuwe raadsleden, die zeer recent zijn toegevoegd aan de RvC. Wij zijn van mening, dat dit enorme gevolgen kan hebben voor hoe de directie eruit zal zien, want de raad ontslaat en benoemt directieleden. Het van belang dat onze grootste bank in alle rust kan blijven werken aan verdere versteviging van de financiële positie, zoals die de afgelopen twee jaar al is ingezet, zeker vanwege het belang in de economie aan de vooravond van de verwachte groei. In het bijzonder van de grootaandeelhouders die een normaal verloop van een gebruikelijk proces proberen te obstrueren, terwijl zij zelf belangrijke spelers binnen de financiële sector zijn, mag worden verwacht dat zij het algemeen belang van een gezond imago van onze financiële sector, nimmer uit het oog verliezen. Keerpunt is van mening, dat het daarbij zeer walgelijk is dat er wederom vieze spelletjes worden gespeeld achter de schermen, zodat er iemand wordt geplaatst binnen de directie van de bank en wel als topfunctionaris, zodat belangen van ‘vriendjes’ worden behartigd. DSB mag nimmer een instrument worden van eigen belangen van stakeholders. Heeft men niet geleerd uit de tijd toen Sigmund Proeve CEO was van deze bank? Coutinho heeft de bank in rustig vaarwater gebracht en wil nu overdragen, zodat DSB verder zal groeien. The right man in the right place en niet weer een pion die andermans belangen gaat behartigen, die ten nadele van de bank zullen zijn. Keerpunt heeft daarbij vernomen, dat de zaak nu zelfs een stap verder gaat, waarbij de Centrale Bank van Suriname zelf aan de overige grootaandeelhouders heeft gevraagd, of zij die bewuste kandidaat toch willen meenemen in hun besluit, ofschoon de man niet door de selectieprocedure is gekomen van het wervingsbureau. Het gaat hierbij nog steeds om een jurist en advocaat, die momenteel de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosotoe bijstaat in de rechtszaal.  Dezelfde jurist behoorde in het recente verleden ook tot het juridisch team van de Surinaamse Bankiersvereniging tijdens de ‘verdwenen’ kasreserve-kwestie tegen de Centrale Bank en is daarna na twee dagen overgestapt naar het juridische team van de moederbank. Een deel van de grootaandeelhouders van DSB heeft ondanks dit alles deze persoon sinds het begin voorgedragen, maar een ander deel van de aandeelhouders is fel tegen deze kandidaat.

Ook de vakbondsleider, Robby Berenstein heeft zijn afkeurende mening geuit betreffende de eventuele benoeming van deze jurist als potentiele CEO van de grootste bank van ons land. De vakbondsleider was zeer direct in zijn uitspraken over de jurist en gaf aan, dat hij niet voldoet aan het profiel, dat geldt voor directieleden van een bank. Berenstein haalde eerder aan, dat de jurist geen kennis en ervaring heeft betreffende het leiden van een bank, geen betrokkenheid bij de sector, noch bewezen management skills op het hoogste niveau bezit om te voldoen aan de vereisten.

Ook moet de persoon voldoende bankier zijn voor deze functie om de leiding te kunnen krijgen van de grootste financiële instelling in ons land. In augustus dit jaar zei Berenstein ook al, dat de vakbond op basis van het profiel van deze bewuste jurist en zijn achtergrond, sterk van mening is dat hij niet voldoet aan de vereisten van een dergelijk profiel. Daarom heeft de vakbond toen gevraagd of de huidige directie en de RvC deze kwestie breder willen bekijken met andere kandidaten, zodat er een betere keus uit voortvloeit. Over het motief van het willen doordrukken van deze specifieke persoon wordt in het duister getast, maar er wordt wel met heel veel bezorgdheid naar gekeken. Er stond al geruime tijd ook een vacature open voor de CFO-functie en die kandidaat verricht inmiddels diensten binnen de bank. Haar officiële benoeming zou plaats moeten vinden tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hoewel deze mevrouw al goed werk verricht op het niveau van haar toekomstige functie, heeft de Centrale Bank naar wij vernemen, haar benoeming onlangs afgewezen, ofschoon zij voldoet aan alle vereisten voor de CFO-functie. Ook hier lijkt het dat men vanuit een eigen belang, een andere kandidaat in positie wil brengen. Keerpunt vraagt zich intussen af, welk krachtspel zich bij DSB voltrekt en in wiens belang exact.

More
articles