HORECA MOET NIET-GEVACCINEERDEN TOEGANG VERBIEDEN

CONTROLE RESTAURANTS OPVOEREN

De horecasector werd afgelopen week woedend over het feit, dat de regering had besloten, de lockdown maatregelen wederom aan te scherpen. Volgens hen heeft de regering voor de zoveelste keer bewezen, lak te hebben aan deze groep en niet te weten waarmee de sector bezig is. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, kondigde afgelopen zondag tijdens een spoedpersconferentie aan, dat de covid-maatregelen wederom werden aangescherpt. De minister was niet te spreken over alle uitbundige feestjes die de afgelopen tijd zijn georganiseerd en volgens hem moet door het terugbrengen van de avondklok van 23.00 uur naar 21.00 uur, een eind worden gebracht aan dit gedrag, dat alleen maar zal zorgen voor mass-spreading. Vervolgens werd op donderdag 2 december via de CDS gecommuniceerd, dat de regering het besluit heeft genomen om de avondklok ingaande vrijdag 3 december 2021 wederom te verruimen naar 23:00 uur. Dit na constructief overleg met de vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de horeca- en toerismesector. Wij begrijpen het standpunt van de minister met betrekking tot de feesten die op veel plaatsen georganiseerd worden, maar willen hem in herinnering brengen, dat er al maanden illegale feesten worden georganiseerd en dat die nooit zijn gestopt. Tijdens de voormelde persconferentie van afgelopen zondag werden videobeelden getoond van het Blue Grand Café en ’t Vat, waarbij de drukte duidelijk zichtbaar was. Maar dit zijn slechts enkele voorbeelden van plaatsen waar de covid-protocollen niet in acht werden genomen. Er zijn genoeg andere plekken zoals Che’s Bar Tapas, waar mensen tot 05.00 uur in de ochtend gewoon door kunnen feesten. Ook op Noord zijn er een aantal bars/restaurants die gewoon de hele nacht doordraaien. De bewindsman heeft dan wel gelijk wanneer hij zegt dat de horecasector zich niet houdt aan de maatregelen en dat er harde muziek wordt afgespeeld, maar misschien moeten de overtreders worden gestraft door hogere boetes en het tijdelijk intrekken van hun vergunning. Wij zijn van mening, dat de gehele sector niet structureel moet boeten voor een groep ondernemers die lak heeft aan regels. De horeca moet eindelijk tot de conclusie komen, dat zij ongevaccineerden niet moet toelaten, zodat de kans op besmetting geminimaliseerd wordt. Het ministerie van Volksgezondheid wil met deze maatregel het aantal besmettingen beperken. Hoewel het aantal per dag afneemt, zijn we net  in de dalende trend van de vierde golf en de zorg kan het zich niet permitteren om gelijk overrompeld te worden met honderden besmettingen per dag die afkomstig zijn van feestjes. Dit kan zeker gebeuren als er geen controle meer is op een vaccinatiebewijs en de MoHanA-maatregelen niet meer worden toegepast. De horeca had beloofd zich strikt te houden aan de vastgestelde protocollen, maar helaas is in de afgelopen periode er vaker melding gedaan van restaurants en bars die zich niet houden aan de afspraken die waren gemaakt. Ook hebben wij vernomen dat in verschillende horecagelegenheden, gasten werden toegelaten zonder dat het personeel vraagt naar hun vaccinatiebewijs. Toen de horeca van de regering groen licht kreeg om op zaterdag 10 juli, haar terrassen weer open te stellen, was dit onder de voorwaarde dat medewerkers die direct in contact komen met de klanten, gevaccineerd moeten zijn (minimaal één dosis). Deze regel geldt ook voor gasten, ook zij dienen minimaal één keer gevaccineerd te zijn als zij een terras willen bezoeken. Naar verluidt, had de regering vooraf afspraken gemaakt met de horeca-eigenaren om bezoekers te vragen of zij in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs. Volgens bezoekers hielden verscheidene horecazaken zich in de eerste weken strak aan het protocol, waaronder het meten van de temperatuur van de bezoekers, het registreren van namen en ID-nummers en het vragen naar een vaccinatiebewijs. Maar nu zit de klad er behoorlijk in, diverse personen hebben al bevestigd, dat al enige tijd horecazaken de protocollen niet meer in acht nemen. Veel horecaondernemingen vragen niet naar het vaccinatiebewijs en ook de temperatuur wordt niet gemeten. Dit zou alleen maar zorgen, dat het aantal besmettingen wederom verder zal oplopen. De restauranthouders zeggen wel, dat zij investeringen hebben gepleegd en elke keer als verliezer uit de bus komen, maar als je weet dat de zaak uit de hand kan lopen wanneer gevaccineerden en ongevaccineerden samen zitten in een horecagelegenheid, dan zou elk weldenkend individu zich toch houden aan vastgestelde regels, zodat er minder risico’s ontstaan. De minister zoekt volgens de horecahouders spijkers op laag water, maar alcohol in combinatie met muziek zal zeker voor een andere sfeer zorgen. Alle remmen gaan los wanneer men een bepaalde hoeveelheid aan alcohol op heeft, vooral als er ook nog gezellige muziek is waarop gevaccineerden en ongevaccineerden gezamenlijk dansen. Als horecahouder die openlijk zijn plekje in het centrum heeft, zoek je het zelf dat er maatregelen tegen je worden getroffen.

More
articles