STEEDS MEER VUURWAPENS IN OMLOOP

In de periode 13 april 2021 tot 30 september 2021 heeft het Openbaar Ministerie, 621 jachtgeweervergunningen afgegeven en 235 vuistvuurwapenbeschikkingen getekend. “Het aantal overvallen op bedrijven neemt toe. We willen dat ons personeel, maar ook de bedrijfsomzetten beveiligd zijn. Alleen duurt het te lang voordat we de vergunning toegewezen krijgen. Meestal zijn we een jaar verder voordat een aanvraag is behandeld, met alle gevaren van dien, veroorzaakt door criminelen”, aldus de ondernemers. Dit is de legale manier om in aanmerking te komen voor een machtiging die een burger in staat stelt wapendrager te worden, maar in de afgelopen jaren is er ook een andere manier gecreëerd om zogenaamd ‘legaal’ aan een vuurwapen te komen. Naar verluidt, hebben tientallen mensen een wapenbadge ontvangen van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), voor een vuurwapen, dat zij vervolgens zelf hebben aangeschaft.

Zo hebben mensen die geen toestemming van de PG hadden verkregen om wapendrager te zijn, toch via een achterdeur, een illegaal wapen tot een ‘legaal’ kunnen maken. Om hun illegale wapen te legaliseren, kregen zij met medewerking van het hoofd van DNV een wapenbadge. “Met andere woorden, zou het hier om een wapen van DNV gaan, wat niet het geval was’’, aldus onze bron. Verder vernemen wij dat er ook andere gevallen waren waarbij mensen zogenaamd werden bewapend door DNV, maar deze wapens komen niet voor in de registratie van het directoraat. Er is momenteel een onderzoek gaande dat moet aantonen, hoe mensen via DNV zijn gekomen aan die vuurwapens, om ze vervolgens te verstrekken aan voormelde personen. “Er hebben zich ook gevallen voorgedaan, waarbij mensen naar een lokale handelszaak stapten om een vuurwapen te kopen met toestemming van DNV. Kortom, met behulp van DNV werden er wapenbadges aan burgers verstrekt, waardoor ze pistolen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de PG en niet bij DNV”, aldus onze bron. Volgens artikel 10 van de Vuurwapenwet is dit niet toegestaan, want volgens lid 1 van het artikel, komt de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, slechts toe aan openbare ambtenaren en beambten die krachtens besluit van de President, in het bezit van het betreffende vuurwapen mogen zijn. “In een normale situatie krijgen burgers een wapenmachtiging van de procureur-generaal via een legale pordarm. Maar in deze situatie verstrekte DNV aan burgers wapenbadges, waardoor ze pistolen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de PG en niet bij DNV”, aldus een betrouwbare bron.

More
articles