BRANDSTOFPRIJS ROND SRD 18

ALLE PRIJZEN STIJGEN WEDEROM

Gezien de huidige economische situatie zijn prijsstijgingen geen verrassing meer. Dit is natuurlijk het gevolg wanneer mensen een lening krijgen en feest vieren of een lening nemen en pakketten verdelen voor consumptie. Dit is het effect van 10 jaar consumptief beleid en het zal ook jaren duren voordat de schade van deze periode in redelijke mate is hersteld. Ken je geschiedenis en als jij je geschiedenis kent, dan weet eenieder inmiddels, dat na een NDP-regering dit volgt. We kunnen dit de huidige regering niet kwalijk nemen en eenieder, inclusief Keerpunt, had hiervoor gewaarschuwd, maar dit is de boete voor nog 5. Om maar een zeer actueel voorbeeld te geven: de prijzen voor diesel en gasoline zullen naar verluidt, snel worden aangepast. Dit was te verwachten, want de pompprijs in Suriname lag geruime tijd behoorlijk onder de werkelijke kostprijs. De oliemaatschappijen en het ministerie van Economische Zaken zijn weken achtereen met elkaar in gesprek geweest over het feit, dat de prijzen bij de pomp verhoogd moeten worden, aangezien de prijzen in Suriname drastisch lager liggen dan in de buurlanden. De lagere prijs heeft ook als gevolg gehad, dat er een enorme toename is geweest van brandstofsmokkel, waardoor in de afgelopen tien maanden ruim 12 miljoen liter brandstof meer verkocht werd dan gebruikelijk. Hierdoor subsidieert de staat brandstof en dat kost hem meer dan SRD 70, – miljoen per maand, wat tot nu toewordt voorgeschoten door de oliemaatschappijen.  De oliemaatschappijen hebben reeds meerdere malen aangegeven, dat zij als gevolg van de negatieve impact van de schuld van de overheid op hun werkkapitaal, zij de verplichtingen aan hun leveranciers niet tijdig kunnen nakomen. De oliemaatschappijen hebben onlangs in een schrijven kenbaar gemaakt, dat er al geruime tijd brandstofverkopen plaatsvinden onder de kostprijs, als gevolg van de huidige vastgestelde pompprijs. Het nadelige gevolg hiervan is een (oplopende) vordering rond de USD 4 miljoen per 30 november 2021 van SOL SURINAME N.V. op de overheid. In een brief van de directie van SOL Suriname aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, heeft zij benadrukt, dat indien de situatie ongewijzigd blijft, zij de olieleveringen aan de samenleving niet meer kan garanderen.

In de brief stelt de SOL een ultimatum van uiterlijk 5 december a.s. om de pompprijzen conform de overeengekomen pompprijsmethodiek aan te passen, zodat deze minimaal op kostprijsniveau worden vastgesteld.

De kostprijzen zijn als volgt: Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977. Naar verluidt, laat de SOL hierbij duidelijk weten dat voortzetting van dit beleid voor hun bedrijf economisch niet verantwoord is. Keerpunt vraagt zich af of de regering de miljoenen die zij van Staatsolie heeft ontvangen, niet kon gebruiken om de olierekening deels te betalen in plaats van de ambtenaren wederom een verhoging te geven die zij consumptief zullen besteden.

 

More
articles