MINISTER WALDEN MOET MEER AANDACHT VOOR WERKERS HEBBEN

Deze week werd er door een deel van de media gemeld, dat werknemers van de Economische Controle Dienst (ECD) in beraad zijn. Zij hebben na de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers een petitie aangeboden aan de vicepresident om  de regering aandacht te vragen voor de problemen. Volgens Eileen Kromokarijo van de ECD, gaat het om overuren, bevorderingen en nog andere zaken die van belang zijn voor het personeel. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is volgens Kromokarijo het heengaan van een collega die jarenlang zijn krachten heeft gegeven aan het ministerie en de afdeling ECD en niets heeft gehad wat hen tegemoet moest komen. Om te voorkomen, dat hetzelfde zich voordoet, is er een stap gemaakt om wederom in actie te gaan. Volgens de werknemers van de ECD heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Technologische Ontwikkeling & Innovatie (EZ) zich wederom niet gehouden aan afspraken omtrent uitbetaling van overuren. De personeelsleden vinden dat zij vanaf het begin van de covidperiode dagelijks hun werkzaamheden verricht hebben om prijscontrole te doen tegen de steeds verhoogde prijzen. De afgelopen maand was er reeds een prikactie gevoerd, omdat de afspraken die maanden geleden waren gemaakt, ook niet waren nagekomen door de minister. Keerpunt heeft echter vernomen, dat er getracht is om met minister Walden te praten over de eerder gemaakte afspraken, maar jammer  genoeg ging dat gesprek niet naar wens.  Keerpunt is van mening dat de personeelsleden wel het recht hebben om in beraad te zijn. De gemaakte overuren, dienen daarom wel betaald te worden. De minister moet wel begrijpen, dat werknemers de extra tijd die zij voor zichzelf en de familie konden besteden, gestopt hebben in werkzaamheden van de ECD te verrichten. De overuren dienen uiteindelijk wel betaald te worden.

Tegenwoordig is alles vele malen duurder. We weten zelfs niet of bepaalde werknemers op de gemaakte overuren hadden gerekend om bepaalde verplichtingen te voldoen.  Minister Walden dient dient meer aandacht te schenken aan deze mensen. Er zal  wel zo gauw mogelijk ingespeeld moeten worden op de noodkreet van de werknemers. Walden dient als minister ook open te staan voor kritiek, en samen met haar staf een oplossing voor de ECD’ers te bedenken. Alleen zo kan men met een prettig gevoel naar het werk en kunnen werkzaamheden naar behoren uitgevoerd worden.

More
articles