IN EIGEN MAATSCHAPPELIJK ISOLEMENT

Foto: starnieuws.com

Op de vrijdag morgen kopt een Nederlandse krant, dat de ziekenhuizen  in ons voormalig moederland de richting van een code zwart opgaan, wegens  de grote aanwas van mensen die het Covid-19 coronavirus of zijn Deltavariant hebben opgelopen en opname onvermijdelijk is geworden. De situatie is daar wederom zo ernstig, dat de primaire gezondheidszorg  wederom in groot gedrang is komen te verkeren.  De IC afdelingen lopen ook weer vol met ernstig zieke Covid-19 patiënten die aan de zuurstof moeten worden gekoppeld. Dringende operaties van bijvoorbeeld hartpatiënten moeten wederom worden uitgesteld en hierdoor bestaat het risico, dat mensen die snel moeten worden geopereerd  zullen komen te overlijden.  Er wordt momenteel groot alarm geslagen binnen de Nederlandse zorg en dan met name de ziekenhuizen. Het heeft er veel van, dat men in Nederland voor wat betreft de strijd tegen Covid-19, weer terug bij af is.  Maar ook in Nederland zijn de meeste mensen die in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd, en daaronder velen, die steevast hebben geweigerd zich te laten inenten. Waar men in Nederland ook in de fout is gegaan is de te snelle versoepeling, het toestaan van feesten en de voetbalstadia weer open te gooien. Dit wordt dus duidelijk consequenties dragen voor de mensen die de verkeerde maatregelen hebben genomen en weer anderen die niets willen weten van vaccineren. Deze mensen maken nu kennis met de ellende die deze longziekte oplevert, als je je niet tijdig wenst te beschermen.  Maar niet in Nederland alleen slaat covid-19 bij het begin van de winter weer toe. Ook in andere Europese landen, zowel in het westen als het oosten van dit oude continent, stijgen de besmettingen rap en gaat men in Oostenrijk over tot de lockdown en wenst men nu zelfs de vaccinatie verplicht te stellen voor een ieder. Ook Italië heeft verstrekkende verplichtingen doorgevoerd in een aanhoudende poging Covid-19 onder controle te krijgen en terug te dringen.  Wereldwijd wordt overal geconcludeerd, dat om de Covid-19 pandemie en de ontstane varianten onder controle te kriigen, wereldwijde en intensieve vaccinatie, de enige uitweg betekent. En toch zijn er nog miljoenen wereldwijd, die om wat voor reden dan ook weigeren het vaccin te nemen. Velen laten zich leiden door valse profeten, weer anderen kijken teveel naar internet misleidende verhaaltjes  en ook zijn er mensen die nog steeds geloven, dat de vaccins zijn gemaakt om bepaalde mensen op termijn van het leven te beroven. Natuurlijk is dat allemaal pure quatsch, en doen ook bepaalde mensen aan opzettelijke misleiding uit politiek oogpunt. Ook in Suriname is men bezig geraakt  met ophitsing tegen een regering, die het vaccineren propageert en zich richt naar de bevindingen en instructies van de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO. Maar voor bepaalde mensen is de WHO zelf niet geloofwaardig en wordt gezien als dienaar van de farmaceutische industrieën en dat allemaal terwijl er dagelijks wereldwijd duizenden sterven aan een Covid-19 besmetting. Men wenst zelfs hier te gaan demonstreren tegen een zogeheten vaccinatiedwang.  Er is helemaal geen dwang. Wat wél zo is, is dat bepaalde instanties niet gevaccineerden nu wel toegang weigeren en dat je geen vliegtuig meer kan betreden, zonder gevaccineerd te zijn of Covid-19 vrij verklaard. Ook zullen sollicitanten bij veel ondernemingen niet meer aangenomen worden, omdat werkgevers  hun werknemers die wél gevaccineerd zijn, wensen te beschermen tegen besmettingen van buitenaf.  Men kan dat dan wel als apartheid bestempelen, maar het is maar net hoe je het als individu bekijkt.  Ook moeten de anti-vaxers die gewoon misleidend bezig zijn, niemand wijs maken, dat er een wet is die vaccinatie verplicht stelt. Daarmede willen we niet zeggen dat een dergelijk wetsproduct er niet zal komen in de nabije toekomst. De anti-vaxers in ons midden dienen wel te beseffen, dat al wensen ze moord en brand te schreeuwen over discriminatie  en apartheid vanwege de wel gevaccineerden , feit is wél dat ze uiteindelijk in een groot isolement zullen belanden, want de een na de andere deur wordt wel hermetisch voor ze afgegrendeld.  En dat zal langzaam maar zeker zowel in de particuliere als de publieke sector, steeds meer het geval worden.  Deze groep zal zonder enige twijfel een vereenzaming ondergaan. In Nederland bijvoorbeeld is daar in hoge mate al sprake van.

More
articles