ZIJN SKALIAN VERGUNNINGEN NIET REEDS VERLOPEN?

In januari 2021 moesten de activiteiten van de skalians worden stopgezet volgens een contract, dat gesloten werd met de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. Het is dus vanaf begin dit jaar niet langer toegestaan om mijnactiviteiten uit te voeren in de grensrivieren van Suriname. Dat de activiteiten zijn stopgezet, heeft te maken met het beleid van de huidige regering Santokhi. We zijn nu in november 2021 en tot nu toe zijn de skalians actief en niemand die er wat aan doet of zich bekommert om de ravage die verder wordt aangericht door deze vaartuigen.

Ruim een jaar geleden had de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, een bezoek gebracht aan de opererende skalians op de Marowijnerivier in het district Sipaliwini. De minister was toen van mening dat de mijnactiviteiten in de grensrivieren niet langer gedoogd maar stopgezet dienen te  worden. We wachten allemaal op het nieuws dat de skalians ontmanteld worden. Het was meer dan duidelijk voor Abiamofo dat de vervuiling van de waterwegen en het stuwmeer moeten worden tegengegaan.

Keerpunt vraagt zich af waarop de regering wacht, want de vergunningen zijn reeds verlopen of heeft “iemand” ze stilletjes verlengd omdat er weer “vrienden” belang hebben in deze sector? De verschillende leefgemeenschappen en de Franse regering uiten al jarenlang hun misnoegen over de milieuverontreiniging die veroorzaakt wordt door de skalians. Volgens milieuactivist Erlan Sleur van Probios is van het besluit nog niets te merken. ‘’Het lijken weer loze beloften want de skalians zijn tot nu toe actief op het stuwmeer’’, zegt hij. Keerpunt is van mening, dat de regering nu eindelijk de knoop moet doorhakken en deze milieuvernietigende vaartuigen moet stoppen.

Het is gebleken dat de skalians nog steeds actief zijn, want er zijn recente videobeelden van het stuwmeer met de skalians. We vragen ons af wat de regering weerhoudt om hard op te treden. Welke belangen zitten hier achter?

Naar verluidt, zijn de Wayana’s van het Lawa gebied begonnen met viskweek, omdat de vissen uit de kreken en rivieren vol kwik zitten door de goudwinning. Met man en macht graven ze met de hand de vijvers uit, terwijl overal in onze bossen zware graafmachines bezig zijn in de jacht naar goud en daarbij voor nog meer vervuiling zorgen. Deze milieuverontreiniging werd, ondanks het geklaag van verschillende milieuorganisaties en activisten, toegestaan door de voormalige regering. Sterker nog, de bevolking werd gewoon voorgelogen. De toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, stelde namelijk zonder blikken of blozen, tijdens een persconferentie, dat de pontons kwikresten aan het verwijderen waren. Het bewijs ligt daar en het is meer dan duidelijk, dat personen die onderdeel waren van de regering Bouterse, belangen hadden bij de skalians. De toenmalige regering had geen enkel gevoel voor de binnenlandbewoners, integendeel werd hun woongebied verkocht voor een appel en een ei. De grote vraag is of de regering Santokhi nu wel zal ingrijpen. Wat als een paal boven water staat, is dat deze vervuiling niet zo door kan gaan.

More
articles