DELTA IN AANTOCHT

We kunnen er in collectieve zin donder op zeggen, dat we binnen zeer korte tijd te maken krijgen met de COVID-19-variant, genaamd Delta. Het houdt maar niet op. Vanaf begin 2020 worden wij als natie in gijzeling gehouden, eerst door COVID-19 en vervolgens door zijn Manausvariant, aangeduid met P1. De Manausvariant heeft ons in derde golf van covid-besmettingen gebracht en de ziekenhuizen een code zwart bezorgd.

Voor de gehele gemeenschap geldt nog code paars, dat wil zeggen dat we nog steeds met een zeer ernstige situatie te maken hebben met minimaal 100 besmettingen per dag en ook enkele doden. De afgelopen week deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid mede, dat de ‘R’ (reproductiegetal), dat staat voor het aantal besmettingen en hetgeen als wel of niet verontrustend kan worden aangemerkt, weer een significante stijging vertoont. Dit geeft aan dat het aantal mensen dat ziek wordt door COVID-19 of een mutatie van dit virus, weer aan het toenemen is. Waar dat precies aan ligt, moet nu via onderzoekingen worden vastgesteld. Het kan best zijn dat er meer Manausvariant-besmettingen zijn, maar ook dat Delta al hier is gearriveerd en dat de besmettingen een grote snelheid aannemen. Er worden volgens Ramadhin, nu monsters naar het RIVM in Nederland gestuurd, alwaar vastgesteld zal worden met welke variant wij te maken hebben. Ramadhin heeft nog net niet gezegd dat Delta al in Suriname is, omdat hij het resultaat van het onderzoek van het voormelde RIVM wenst af te wachten. Wel heeft de minister het gevoel, dat de besmettingen te maken hebben met het deltavirus. Als dit virus dat in het buitenland op een vreselijke wijze raast, hier ook om zich heen grijpt, zullen we veel meer slachtoffers te betreuren hebben en zal onze zorg nog veel zwaarder onder druk komen te staan. We zullen dan nog meer genoodzaakt zijn om meer buitenlandse hulp in te roepen. De krant heeft herhaalde malen erop gewezen dat wij me de doorgevoerde versoepelingen, juist het deltavirus hebben geïnviteerd. Vooral door het toestaan van vluchten uit een land als Brazilië, dat al in de meeste staten met Delta te maken heeft.

Maar ook door onze bar slechte grensbewakingen hebben we zonder enige twijfel, de deur open gezet voor nog meer besmettingen met de Manausvariant en nu vermoedelijk ook voor Delta. En dan te bedenken dat nog tienduizenden onder ons, nog weigeren om de anti-covid-vaccins te nemen en nog steeds denken, dat het virus ze niet zal kunnen deren. Weer anderen denken dat het vaccin er is om je te doden of onvruchtbaar zal maken. Weer anderen slikken allerlei zelf vervaardigde rommel en archaïsche  medicamenten die  voor andere aandoeningen wel effectief werken, maar voor COVID-19 zeker niet en dus in de prullenmand horen. Suriname telt per 20-8-2012,  maar liefst 696 COVID-19-doden en toch is men in dit land niet wakker geworden.

Onder alle bevolkingsgroepen zijn de slachtoffers al gevallen, ook onder mensen die dachten met oso-dresi’s de ziekte te kunnen voorkomen en beter worden na besmet te zijn geraakt. De ziekenhuizen zijn nog steeds overvol en dagelijks gaan er mensen dood. Moeten we meemaken dat er straks nog tientallen zullen bezwijken onder Delta, zoals dat in India heeft plaatsgevonden en nu ook in meer dan 100 andere landen plaatsvindt? In de komende weken en maanden zullen we zien of men nog even halsstarrig blijft en als gevolg daarvan, zijn tol betaalt. Keerpunt blijft hopen dat de twijfelaars en koppigen, alsnog de weg vinden naar de vaccinatiecentra.

More
articles