BEZUINIGINGEN VEREIST OM GEZONDHEIDSZORG TE REDDEN

De financiële situatie in ons land is tot nu toe erg precair te noemen. Ondanks dat er sinds vorig jaar verschillende bezuinigingsmaatregelen zijn ingezet door het ministerie van Financiën, heerst er nog steeds een enorme druk op de overheidsuitgaven. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft zich onlangs uitgesproken over de bezuinigingsstrategie binnen zijn ministerie en stelt, dat de regering bezig is met een beleid, waarbij er wordt gekeken naar subjectsubsidie, hetgeen inhoudt dat alleen personen die onvermogend zijn, in aanmerking komen voor een subsidie van de overheid.

Er zal getoetst worden, wie wel ziekenzorg kan betalen en wie het zich niet of nauwelijks kan permitteren. “Personen die de zorg zelf niet kunnen betalen, komen dan in aanmerking voor een subsidie. De mensen die het zich wel kunnen permitteren, gaan de marktconforme ligdagtarieven wel betalen”, aldus Ramadhin. Dit is volgens Keerpunt, wel de manier om de overheid te ontlasten van de wurgende kosten, die er worden gemaakt door subsidies te betalen voor mensen die de kosten zelf kunnen dragen. Dit betekent onder andere, dat personen die het zich kunnen permitteren, bijvoorbeeld zelf hun dialyse moeten bekostigen. Het probleem in de zorg is enorm geworden, omdat de vorige regering structureel heeft verzuimd, een structurele oplossing te creëren. Dit heeft zijn weerslag gehad op alle verschillende diensten binnen de ziekenzorg, waardoor ook de situatie  in de ziekenhuizen onbeheersbaar is geworden, en de ligdagtarieven niet meer realistisch zijn. Helaas kunnen deze tarieven niet ongelimiteerd verhoogd worden, zonder dat de inkomsten van de Staat ook toenemen. De overheid op zijn beurt zou dan meer moeten subsidiëren, ofschoon die niet meer inkomsten genereerd, om die extra kosten te dekken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarom een commissie ingesteld, die zich zal focussen op het schuldvorderingsvraagstuk van de ziekenhuizen. De commissie zal binnen zes maanden calculeren wat de schuldpositie is van de Staat Suriname. Een aantal zaken waar mogelijk op bezuinigd kan worden, zoals de vergoedingssystemen, verspillingen, overuren en de nieuwe loonstructuren, zal dan worden bekeken. Ook oneigenlijke declaraties zullen onder de loep worden genomen. Van een oneigenlijke declaratie is bijvoorbeeld sprake, als een patiënt te snel wordt doorverwezen naar een specialist. Sommige behandelingen kosten in de eerstelijnszorg veel minder, dan in de tweedelijnszorg bij specialisten. Soms worden mensen zelfs onnodig opgenomen in het ziekenhuis. Deze aanpak zal ervoor zorgdragen, dat er bezuinigd kan worden, zodat de gezondheidszorg gered wordt in het belang van de totale bevolking.

More
articles