HET ARME VOLK MAG ER NIET DE DUPE VAN WORDEN

Suriname staat er momenteel financieel heel slecht voor. Dat is het gevolg van het wanbeleid dat gevoerd is de afgelopen 10 jaar. De ‘Vliegende Brigade’ die onlangs geïnstalleerd werd door president Chandrikapersad Santokhi, met als taak algehele prijscontroles uit te voeren om prijsopdrijving tegen te gaan, heeft tot nog toe niet de gewenste vruchten afgeworpen. In plaats van dat de prijzen omlaag gaan, stijgen ze nadrukkelijk. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft recentelijk een app gelanceerd, waarbij de prijzen van de goederen gemonitord kunnen worden. Het doel hiervan is, om de prijscontrole van producten in supermarkten, efficiënter uit te voeren. Deze app is er al meer dan een week, maar we hebben nog geen veranderingen gezien in de prijzen in de supermarkten.

Keerpunt ziet dat de regering bepaalde handelaren laat doen, wat zij willen. Wat de prijzen betreft, kan de consument niet veel doen en dat moet de regering beseffen. Het tegengaan van prijsopdrijving is niet alleen de taak van de overheid.  Diverse organisaties en instituten zouden ook betrokken moeten worden om het doel te bereiken. Bij de app heeft het volk de mogelijkheid een appje te sturen, als er sprake is van een prijsopdrijving. Keerpunt snapt deze manier van werken helemaal niet.

Als iemand niet eens beschikt over een smarttelefoon, hoe kan die dan een prijsopdrijving doorgeven? Moet het volk nu het werk van EZ gaan doen?

Dan vraagt Keerpunt zich nu ook af, waar de ressortraadsleden blijven. Kunnen zij niet op pad gaan, om dit werk uit te voeren? Waarvoor worden deze mensen dan betaald? Wat is hun functie?

Echter horen wij nauwelijks iets van hun werkzaamheden. Economische Zaken moet deze leden aan het werk zetten, door de controle dagelijks uit te voeren. Vervolgens moet EZ eraan werken, dat elke winkel wordt voorzien van een duidelijke prijslijst, waardoor er geen misverstanden over de prijs van een product kunnen zijn.

Het ministerie moet samen met de winkelier de prijzen in de supermarkten vaststellen, zodat de burger precies bij het afrekenen, precies kan zien als er sprake is van prijsopdrijving. De leiding van Economische Zaken zit er al acht maanden en moet nu wel wijzen wat zij waard is. EZ zal moeten werken aan de vaste prijzen en de winstmarge waarmee de winkeliers mogen werken. Alleen dan zal er rust komen in de samenleving, door inderdaad op te treden tegen winkeliers en handelaren die aan prijsopdrijving doen.

More
articles