KPS QUO VADIS?

Er zijn maar weinigen  die zouden willen ontkennen, dat Suriname  is terechtgekomen in een vrije val en dan praten we niet louter over de financieel-economische crisis, die allang is overgegaan in een depressie, maar eveneens over de vrije val in moreel-ethisch opzicht. De meest recente ontreddering op financieel-economisch gebied, betreft de recente negatieve kredietwaardigheidsbeoordeling van Fitch, waar in een ander deel van deze editie melding van wordt gemaakt. Maar in deze bijdrage is het naar de mening van Keerpunt, tijd weer aandacht te besteden aan de zeer ernstige uitglijpartijen die zich aan het voltrekken zijn binnen het Korps Politie Suriname, KPS, en ook die zich reeds voltrokken hebben. Het is naar verluidt thans zo, dat agenten uit de lichting van 2019,  waarover enige tijd geleden zoveel tumult was ontstaan, omdat ze eerder met de justitie in aanraking waren geweest en dus ongeschikt  toe te treden tot het KPS, toch werden toegelaten, nadat de vicepresident  toezeggingen aan hen en de politiebond had gedaan.

Naar verluidt  is nu reeds gebleken, dat enkelen nimmer tot dit opsporingsapparaat toegelaten hadden mogen worden, omdat ze nu reeds zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Bepaalde van hen zijn betrokken bij een huidige zedenzaak en komen uit dezelfde lichting van 2019, waar het assembleelid B. zoveel ophef over maakte en stelde, dat hun toelating werd belemmerd op basis van racisme.

Totale quatsch natuurlijk van dit assembleelid, omdat hij heel goed wist en weet, dat het erom ging en nog steeds gaat, crimineel gespuis uit het politieapparaat te houden. Het KPS is namelijk al meer dan voldoende bevuild geraakt door de bedenkelijke c.q. totaal foute topaanstellingen gepleegd door de regering Bouterse. Die regering heeft tijdens haar bestuur vrijwel nooit rekening gehouden met kennis, kunde en ervaring binnen het ambtelijke en alleen gekeken naar loyaliteit naar de paarse partij toe. Totale non valeurs werden binnen het KPS aangesteld en kundige officieren werden opzij gezet om politiek gelieerde beunhazen te accommoderen.  Met deze desastreuze benoemingen werd de totale afgang van het korps in hogere versnelling gebracht.

Momenteel is het zover,  dat een agent eerste klasse in verzekering is gesteld op verdenking van een misdrijf. De navorsing in deze case  wordt door Kapitale Delicten  gepleegd. Het zou bij de voormelde aanhouding, ook gaan om een lid van het korps uit de lichting van 2019.  Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat het onderzoek tegen deze agent  eerste klasse niet vlot en  de inspecteur W., zou  het onderzoek onder zijn hoede houden c.q. frustreren.  Het is naar verluidt niet duidelijk, waarom de inspecteur zich niet volgens de gebruikelijke onderzoeksprocedure opstelt. Naar wij uit kringen van justitie vernemen, stelt zelfs de hoogste leiding van het korps alles in het werk om de afdeling OPZ, niet te betrekken bij bepaalde onderzoekingen tegen politieambtenaren die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf of zaken die in strijd zijn met het aan hen ter hand gestelde politiehandvest.  Dat het volledig fout aan het gaan is in dit korps, moet voor velen nu wel duidelijk zijn.

De corruptie en zeer intensieve  politieke beïnvloeding binnen het korps en de  misplaatste toetredingen van  criminele elementen,  maken dat  het verandert in een zwaar onbetrouwbaar apparaat, waarbij de zware misdaad door  haar grote geldspeling, steeds meer invloed krijgt.

Een apparaat waar je als burger voor je bescherming, niet  langer voor de volle 100 procent op kan rekenen.

Er komen als er geen positieve en onbevlekte jonge Surinamers aan  deze gewapende macht worden toegevoegd,  steeds meer ‘dirty cops’ bij, die niets anders zijn dan handlangers van onder meer de grensoverschrijdende misdaad en derhalve de fatsoenlijke en goed menende burger in groot gevaar kunnen brengen.

We zijn dan aan de wolven overgeleverd.   Justitie beschikt naar wij vernemen, momenteel over informatie dat politieagenten betrokken zijn bij mensenhandel, waarbij jonge vrouwen worden geëxploiteerd om tegen betaling seks te hebben.

Dit geeft aan, hoe diep  we in dit land zijn gezonken en dat de moreel-ethische verloedering ook om zich heen grijpt binnen het KPS. Geen enkele regering kan dit zomaar laten voortwoekeren binnen in een voor een land zo belangrijke organisatie. Niemand moet ons komen vertellen, dat bepaalde criminele elementen in een korps moeten worden toegelaten, nadat het antecedentenonderzoek gepleegd tijdens de lichting, heeft uitgewezen dat bepaalde personen geen plaats kunnen of mogen hebben binnen het KPS.

Heeft geen moer met discriminatie, racisme of etnocentrisme te maken, maar wél alles met voorkoming van verdere bevuiling van het KPS. De paarse kliek heeft tussen 2010-2020 al genoeg smerigheid in dit korps geplaatst.

En daarmede is de ondergang van deze eens zo voorbeeldige politieorganisatie ingezet. Deze regering heeft nog wel de mogelijkheid op te schonen en vervuiling een halt toe te roepen.

More
articles