SRD 1500 COVID-STEUN NOG ONDUIDELIJK

Een heleboel mensen zijn vanwege COVID-19, werkloos geworden. De regering is voornemens om personen die hun baan verloren hebben, een uitkering te geven. Het is geen nieuw voornemen, de vorige regering had dit besluit al genomen. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, zei op 2 januari in een persconferentie, dat de regering deze mensen tegemoet zal komen. Echter is het nog niet duidelijk of de regering het bedrag van SRD 1.500 dat door de vorige regering gegeven zou worden, zal hanteren. Voor het aantreden van de regering Santokhi, was er reeds een registratielijst voor steun aan mensen, die door de COVID-19-pandemie werkloos zijn geworden. Deze lijst is opgeschoond en ligt reeds bij de minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, die zal overgaan tot het uitbetalen van deze mensen. Het is natuurlijk goed dat de regering deze mensen tegemoet wil komen, maar hoe zal deze uitkering geschieden? Zal het geld overgemaakt worden of in contanten worden gegeven? Niet een ieder heeft een bankrekening. Zal de uitkering eenmalig zijn?

Wat moeten de mensen dan doen wanneer dat geld op is? Zou het niet beter zijn als de regering programma’s uitwerkt om deze personen zelfvoorzienend te maken?

Geldt dat bedrag alleen voor mensen in vaste dienst?

Zo ja, hoe staat het dan met personen die geen contract hadden, maar wel voor een lange periode werkten bij een bepaald bedrijf?

Dit zijn allemaal vragen die gesteld worden, omdat het nog onduidelijk is hoe het uitbetalen van de covid-steun zal geschieden. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Zal de regering in staat zijn al deze mensen tegemoet te komen? De regering heeft via de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand, toestemming om deze uitkering via het COVID-19 Fonds uit te betalen, maar een eenmalige uitkering biedt de mensen weinig soelaas. Wat is het plan van de regering?

More
articles