HOEFDRAAD VERDIENT ZELFDE LOT ALS VAN TRIKT

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt, dat Robert van Trikt als president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) alleen, tezamen en in vereniging, althans in nauw overleg met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, bankgelden heeft gebruikt die tot ernstige financiële schade voor de moederbank heeft geleid. Het OM verdenkt Van Trikt van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Van Trikt staat in deze zaak terecht als governor van de Centrale Bank van Suriname, alleen, tezamen en in vereniging met Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, Hans Buysse, managing partner van de Clairfield Belgium N.V. en Gillmore Hoefdraad als minister van Financiën. De ex-governor wordt verdacht van zeven strafbare feiten. Dit blijkt uit de dagvaarding die aan hem is uitgebracht.

Hierin staat vermeld, dat Van Trikt onder meer verboden handelingen zou hebben verricht en/of besluiten zou hebben genomen, die tot ernstige financiële schade voor de Staat Suriname hebben geleid. Ook de overeenkomsten die zijn aangegaan met Buysse, worden vermeld als te zijn in het nadeel van de Surinaamse Staat. Van Trikt heeft via zijn advocaat Irvin Kanhai, een bezwaarschrift ingediend, waarbij hij aangeeft, dat het Openbaar Ministerie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel, omdat Gillmore Hoefdraad in zijn hoedanigheid als minister van Financiën, wiens naam ook in de tenlastelegging van de aanklager is genoemd, niet wordt vervolgd. Keerpunt is van mening, dat Van Trikt heeft gehandeld met medeweten van de minister van Financiën. Het zou dan ook meer dan eerlijk zijn om Hoefdraad hetzelfde lot toe te bedelen in deze zaak en hem net als Van Trikt, te vervolgen en in te sluiten. Het is zeer opmerkelijk dat van de acht getuigen tegen Van Trikt, Gillmore Hoefdraad, de prominente en eerstgenoemde, noem het gerust kroongetuige, tegen Van Trikt is. Hoefdraad is door het OM in de dagvaarding nadrukkelijk als mededader, gezamenlijk handelend en met voldoende bewijsstukken, genoemd. Aangehaald zijn onder meer: verduistering, belangenverstrengeling, illegaal en crimineel financieel benadelen van de Staat Suriname, valsheid in geschrifte en bankfraude. Daarom zegt de jurist Antoon Karg, dat als het OM de medewerking krijgt van De Nationale Assemblee, Hoefdraad ook wordt opgesloten. Niets in de Wet In Staat van Beschuldiging stellen Politieke Ambtsdragers, kent aan de stemming in DNA een – ne bis in idem – karakter toe. Karg zei tegenover de krant, dat als het OM nog een keer verzoekt, de nieuwe assemblee kan stemmen voor vervolging.

 

More
articles