HIER KOMEN PROBLEMEN VAN

Keerpunt heeft al vele malen geschreven over de zwaar vervuilende activiteiten van de skalians op de Marowijne- en Lawarivier en dat daar uiteindelijk problemen met de Franse regering uit zullen voortvloeien. De regeringen van Bouterse hebben de protesten van de Fransen over de werkzaamheden en ernstige vervuiling van de voormelde waterwegen, voortdurend aan hun laars gelapt. Het NDP-bestuur heeft zich nimmer gestoord aan het feit dat de grensrivieren deels het bezit van de Fransen zijn en dat de skalian vervuiling, ook tot zwaar nadeel van de Fransen leidt. Door de skalians worden dag en nacht zware metalen in de Marowijne- en Lawarivier gedumpt en de schade die daarbij wordt aangericht aan flora en fauna, is niet te overzien. Alvast is het zo, dat de kwikconcentraties in de vissen in rivieren tot onacceptabele hoogten zijn gestegen en dat is absoluut onacceptabel. We ondertekenen een zogeheten Minamataverdrag en ratificeren het ook nog, maar wanneer het aankomt op het naleven van dit verdrag, laten wij het afweten en stellen de goudbelangen van een stel boeven boven alles. Wie is het COVID-19 Managementteam om de werkzaamheden van skalians in het binnenland als essentieel neer te zetten en toestemming te verlenen, dat ze wederom hun werkzaamheden kunnen hervatten en wel 24 uur per dag. Uit alles blijkt dat bepaalde corrupte figuren die gelieerd zijn aan de demissionaire NDP-regering, nog hun gang mogen gaan zolang er nog geen overdracht van het staatsbestuur heeft plaatsgevonden. Het is daarbij publiek geheim, dat de skalians toebehoren aan figuren die nauwe relaties onderhouden met de NDP-top. In bepaalde gevallen zijn het vrienden, familieleden van de partijtop, paarse partijleden en sympathisanten die eigenaars van de skalians zijn en deze invloedrijken hebben natuurlijk druk uitgeoefend op de leiding van het COVID-19 Managementteam om de ontheffingen te verlenen. Het is toch meer dan een grof schandaal dat deze enorm vervuilende drijvende pompinstallaties als essentieel worden gezien en productiebedrijven gesloten moeten blijven, omdat die zogenaamd een COVID-10 verspreiding in de hand zouden werken. De Franse ambassadeur hier ter stede, heeft terecht erop gewezen, dat de skalians juist voor de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus zullen zorgen door hun aanwezigheid op de beide rivieren en het continueren van hun werkzaamheden. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, zou de gemeenschap een enorme dienst bewijzen door bekend te maken, aan wie de vele skalians op deze waterwegen behoren. Het zal dan ook gelijk duidelijk zijn, waarom ze wel mogen werken, terwijl andere bedrijven in het kader van de COVID-19 bestrijding, gesloten worden gehouden. Het volk zal dan gelijk zien wie de boosdoeners zijn en wier belangen zwaarder wegen dan die van alle bewoners langs de Lawa- en Marowijnrivier. We zullen dan allemaal kunnen zien, wie wel mag verdienen en wie financieel tot de bedelstaf mag worden gereduceerd. Die meneer op NH die op de valreep uit puur nepotisme nu ineens 45.000 SRD mag gaan verdienen, zou de gemeenschap een grote dienst bewijzen door de eigenaren van de skalians hun naam te publiceren en dat allemaal in het kader van openbaarheid van bestuur.

Maar dat zal natuurlijk niet geschieden, omdat de NDP altijd heeft geleuterd over het doorvoeren van transparantie in het bestuur, maar gedurende 10 jaar vrijwel alles in het geniep heeft gedaan. De nieuwe regering doet er goed aan al die skalianactiviteiten stop te zetten en dan niet alleen op de oostelijke grensrivieren, maar ook in het stuwmeer. De nieuwe bewindvoerders en dan in het bijzonder die op NH, moeten daar zeker aan gaan meewerken en geen doties in het belang van bepaalde kapitaalkrachtigen die toch nauwelijks of geen belasting betalen, uithalen. De skalians dienen te verdwijnen en dat allemaal tot heil van ons geliefd land. De komende regering moet wel weten dat als ze de skalians niet van de oostelijke grensrivieren weghaalt, de problemen met de Fransen zullen toenemen. Deze rivieren zijn ook voor de helft, inclusief de tabbetjes, van de Fransen en die verwachten nu echt wel verandering c.q. verbetering. Frankrijk is niet zomaar een buur. Het is een kernmacht met een grote militaire slagkracht en daar moeten we nu echt wel rekening mee gaan houden. De regering in Parijs heeft lang genoeg geduld gehad met de terreur van de skalians en de contrabandeactiviteiten aan de grens met zijn departement Frans-Guyana. De komende Surinaamse regering zal nu wel rekening moeten houden met de redelijke wensen van de Fransen, anders zal men ze van een andere kant leren kennen.

More
articles