AANLEG MIJNENVELD

Nog deze maand moet De Nationale Assemblee, DNA, in gewijzigde vorm met zijn nieuwe en oude gekozen leden bijeenkomen. De leden worden dan beëdigd en ook de voorzitter en vicevoorzitter worden dan geïnstalleerd. Spoedig daarna als alles naar wens verloopt, komt De Nationale Assemblee wederom bijeen om in een bijzondere vergadering via stemming, de president en vicepresident te kiezen. Het staatshoofd en zijn directe vervanger de vicepresident, moeten dan bij tweederdemeerderheid (34 stemmen) gekozen worden. De politieke partijen VHP, NPS, ABOP en Pertjajah Luhur die de komende regering zullen vormen, zullen vrijwel zeker de ondersteuning krijgen van de BEP om de president en vicepresident in DNA te kiezen. Op een later tijdstip in de maand augustus, zal dan de nieuwe regering na de inauguratie van de president, haar werk kunnen aanvangen. Maar zover zijn we nog niet en het duurt nog zeker twee maanden dat de demissionaire regering Bouterse II, lopende zaken mag afhandelen. En juist in deze twee maanden worden er zaken ‘afgehandeld’, die op zijn zachtst als oneigenlijk kunnen worden bestempeld. Zo is het al weken gaande dat er inventaris uit overheidskantoren naar huis wordt meegenomen onder het mom van thuis werken, omdat het veiliger is onder de huidige COVID-19 pandemie. Heeft er niets mee te maken. Heeft wel alles te maken met pure diefstal die oogluikend wordt toegestaan, omdat hoger geplaatsten het foute voorbeeld hebben gegeven. Van de inventaris verdwijnen computers, laptops, printers, verbruiksartikelen en zelfs meubilair. Het jatten is op grote schaal bezig sinds het verlies van de NDP bij de gehouden algemene verkiezingen. Een strategie van verschroeide aarde wordt op de departementen door sympathisanten van de paarse partij uitgevoerd. Ook wordt er gerotzooid met transportmiddelen en tracht men wagens op naam te krijgen om ze vervolgens te verduisteren. Wat niet meegenomen kan worden, wordt naar wij vernemen, zelfs gesaboteerd. Door al deze verwerpelijke handelingen, creëert men een mijnenveld voor de ambtenaren van de komende regering. Is overigens niet de eerste keer dat exponenten uit de zogeheten revo en nu NDP, zo tekeer zijn gegaan bij de overdracht aan regeringen van het Nieuw Front. Na de revolutie werd het gehele film- en fotoarchief van de STVS verduisterd door de zogenaamde cineast B.B.. Na het vertrek van de regering Wijdenbosch in 2000, waren ook plotseling een groot aantal auto’s niet meer te vinden. En men doet er thans alles aan, om ook nu zaken die met belastinggelden zijn aangeschaft, gewoon te stelen. Maar het zijn niet slechts lieden uit de lagere echelons van het overheidsapparaat die er alles aan doen nog zoveel mogelijk te plunderen, alvorens te vertrekken. Wurgcontracten worden nu afgesloten en zodanig opgesteld, dat de komende regering genoodzaakt zal zijn, de rechter te adiëren om al deze gemene contracten ongedaan te maken. Ook  worden er wederom nog mensen in dienst genomen die zeker geen gezonde aanvulling binnen het ambtenarenbestand tot gevolg zal hebben. Wat de zaak helemaal bedenkelijk maakt, is dat de demissionaire regering Bouterse zo kort voor haar vertrek, nog denkt ministers en andere hooggeplaatsten binnen de publieke sector te moeten bedenken door ze honderdduizenden SRD’s in de schoot te werpen. Dit geld wordt vrijwel zeker uitgekeerd door monetaire financiering toe te passen. Ineens menen ex-ministers en andere hoge ambtenaren nog even zwaar te moeten plukken, omdat ze zogenaamd recht zouden hebben op deze bedragen. Maar het gaat hier om goed doordachte kwaadaardigheid tegenover de winnaars van de gehouden verkiezingen en de tegoeden  van de staat tot het laatste moment te plunderen. Men heeft in de afgelopen tien jaar op een schofterige wijze gestolen uit de staatskas en wenst dat nog even voort te zetten ter ondermijning van het aankomende bewind. De laatste restjes moeten ook nog op. Dat deden Wijdenbosch, Goedschalk en Alibux toch ook, voordat ze vetrokken in 2000? Toen Telting in 2000 als governor de Centrale Bank weer betrad en een inventarisatie vroeg van alle tegoeden en de deviezenreserve, schrok de goede man zich een hoedje. Fred Derby van de SPA sprak toen terecht van ‘’een ware aangerichte ravage en augiasstal’’. Pure diefstal van deviezen en Surinaamse gulden op vrijwel onbeschrijflijk niveau. Gelukkig kon een integere Telting en onbevlekte Venetiaan, toen snel rekenen op buitenlandse hulp. Onder Telting werd het na tien jaar weer macro-economisch en monetair goed. Maar na tien jaar NDP-regering is weer alles tot de grond toe afgebroken en is het land failliet. En dan nog wenst men op het laatste moment alles wat er nog is, te plunderen. Heeft men niet genoeg geplunderd in de afgelopen jaren? Was het verduisteren van de 197 miljoen dollar aan kasreserves en termijndeposito’s niet voldoende? En dat allemaal met kennis en vermoedelijk ook in opdracht van Hoefdraad. Daar is het laatste nog niet over gezegd. De paarse kliek doet er wel alles aan om alle blaam op de schouders van Robert van Trikt te plaatsen, al zal het moeilijk zijn deze beschuldigingen vol te houden. Het dossier van de procureur-generaal tegen Hoefdraad spreekt boekdelen en ligt nog steeds ter behandeling bij De Nationale Assemblee. De komende coalitie moet daar een duidelijk standpunt over innemen, daar wacht de gehele samenleving en vooral de mensen die op de winnaars hebben gestemd, op. Het demissionaire kabinet Bouterse moet heel goed nadenken, alvorens ze nog gaat strooien met de laatste penningen van het volk en wel ten bate van haar zogenaamde getrouwen. Overigens weten we niet waarom een figuur als Abrahams, nog een grote hap geld mag toucheren. Deze man heeft nooit willen verklaren, waar de 300 miljoen SRD op Openbare Werken aan verdampt is, toen hij het daar voor het zeggen had. Mensen die zo stinkend rijk zijn geworden in de afgelopen tien jaar en in het oneigenlijk verdiende geld zwemmen, mogen naar de mening van velen, nu niets meer krijgen. Er zou eigenlijk zelfs een uitgebreid forensisch accountantsonderzoek moeten komen naar de herkomst van het geld dat al deze paarse lieden in de afgelopen tien jaar hebben verzameld. Er moet ook een onderzoek komen naar de vele schulden die meneer Hoefdraad in de afgelopen tien jaar niet heeft voldaan aan personen en instanties in dit land. Die bedragen belopen in de tientallen miljoenen. Dus het is nu meer dan ook zaak, dat deze vertrekkende plunderaars zich inhouden en rustig de aftocht blazen.

More
articles