ONGEKENDE ECONOMISCHE SCHADE

De COVID-19 coronavirus-besmettingen zijn de afgelopen tien dagen toegenomen en hebben de overheid doen besluiten, strengere maatregelen af te kondigen. We zijn inmiddels overgegaan van een partiële lockdown naar een flexibele lockdown en er is een code rood aangegeven.  Maar het NCCR en het zogeheten COVID-19 Managementteam zijn van mening, dat de maatregelen nog verder moeten worden aangescherpt. Hoe die aanscherping zal plaatsvinden en wat de gevolgen voor de totale economie zullen zijn, is nog niet duidelijk, maar dat er veel grotere schade zal ontstaan voor het bedrijfsleven en de loontrekkers, staat als een paal boven water. Productiebedrijven en handelsondernemingen  lijden nu reeds onbeschrijfelijke schade door niet te kunnen functioneren.  Geen activiteiten kunnen ontplooien zal uiteindelijk leiden tot ‘no work no pay’ situaties die niet het gevolg zijn een conflict tussen werkgever en werknemers, maar alles te maken hebben met de COVID-19 pandemie. Alvorens de overheid ertoe overgaat een niet goed voorbereide total lockdown  door te voeren, moet ze goed nagaan wat voor schade de algehele en reeds zeer verzwakte economie verder zal worden berokkend.  Voor een totale lockdown zal ook een gedegen controle op de naleving moeten worden toegepast. Zijn we daartoe momenteel wel in staat? Zowel het NCCR als COVID-19 Managementteam, moet zich wel goed realiseren dat een slecht uitgevoerde total lockdown, tot chaos en burgerlijke ongehoorzaamheid kan leiden. Laten we nu wel hopen dat er geen politieke motieven spelen bij het toepassen van een nog scherpere lockdown die dan de komende week zou moeten doorgaan. Op de foto  gesloten handelsbedrijven die dagelijks enorme schade lijden en toch gewoon de maandelijkse vaste lasten dienen te voldoen.

More
articles