SLECHTE VERLIEZER

De Nationale Democratische Partij van Desi Bouterse, kon zich na de verkiezingen van 2015, ten rechte de grootste politieke partij van Suriname noemen met haar 26 behaalde zetels. De andere politieke partijen die mee hadden gedaan, legden zich neer bij de uitslag en werkten zelfs mee dat Bouterse zonder een Verenigde Volks Vergadering, VVV, gewoon in De Nationale Assemblee, DNA, aan zijn tweede ambtstermijn kon beginnen. Het gaan voor nog 5 had geholpen en Suriname kreeg zijn derde NDP-regering. Door de grootse overwinning in 2015 was de overtuiging bij velen in de top van deze partij gaan leven, dat ze onoverwinnelijk was en dat liep over in een tomeloze arrogantie van paarse assembleeleden en figuren uit het hoofdbestuur. Maar de NDP heeft zich in de afgelopen jaren door haar arrogantie en wanbeleid zwaar vergist in het Surinaamse electoraat, dat in dit decennium zaken heeft kunnen waarnemen in het beleid van de NDP die het zwaar tegen de borst hebben gestuit en daar moest een stokje voor gestoken worden. Het verkwistend beleid, de corruptie, de vele en absurd hoge lokale en buitenlandse leningen, het funeste veiligheidsbeleid, de openlijke diefstal van het staatsvermogen, de valutakasreserve-affaire, het schandaal op de Centrale Bank van Suriname en natuurlijk als klap op de vuurpijl, de totaal uit de hand gelopen wisselkoersen voor de dollar en euro ten opzichte van de SRD. Het Surinaamse volk heeft getoond zich niet te laten manipuleren door hele leugens, halve waarheden en de aanhoudende ‘n nyan makerij van partijleden en sympathisanten van deze partij. Ook de vele land toe-eigeningen, het verlenen van de vele concessies in de hout en goudsector aan vrienden, partijgenoten en sympathisanten en de voortdurende vernietiging van het milieu, hebben veel kwaad bloed bij het electoraat gezet. En toch bleef men arrogant doen en had je die omhoog gevallen pseudo-econoom en bedenker van de mislukte valutawet die maar bleef raaskallen, dat zijn paarse partij iedereen gewoon op een vreselijke wijze zou verslaan. Dat liep allemaal verkeerd voor hem en de partij af op 25 mei 2020. Het volk heeft met de NDP afgerekend en de partij dient niets anders te doen dan haar verlies te dragen en de macht over te dragen. Tal van flut- en nietszeggende argumenten worden thans opgeworpen om de zege van de oppositie onder leiding van de grootste politieke partij, de VHP, in twijfel te trekken. De NDP eist een hertelling van het aantal uitgebrachte stemmen in het grootste kiesdistrict Paramaribo, doch dat zal alleen maar vertragend werken en geen andere resultaat opleveren. De zaak traineren kan alleen maar voor nog meer wrevel zorgen en misschien zelfs onrust in de hand werken. De NDP moet er naar de mening van verreweg de meeste Surinamers, vrede mee hebben dat voor de komende 5 jaren, de oppositiebanken voor haar in gereedheid zijn gebracht. Men mag geen moment denken dat men hier Maduro-achtige zaken van de grond gaat krijgen. Suriname is geen Venezuela en juist daarom moet men zo snel als mogelijk en in het belang van dit land, de macht overdragen.

Ook is Keerpunt op de hoogte gebracht dat op bepaalde ministeries, men reeds bezig is met kaalpluk. Zo zou men de kantoorinventaris wegdragen c.q. gewoon stelen en zijn computers en laptops niet meer veilig. Verschroeide aarde tactieken zouden worden toegepast om de komende regering het functioneren nog moeilijker te maken. Ook bij overheidsmedia zou zulks het geval zijn. Verder vernemen wij dat bij verschillende ministeries, er vernielingen zouden zijn aangebracht op voertuigen die met staatsmiddelen zijn aangeschaft. Er zouden zelfs pogingen worden ondernomen om bepaalde voertuigen nog voor de overdracht, op slinkse wijze richting huis mee te nemen. Fufuru tot de laatste dag. Ligt nou eenmaal in de aard van het beestje.

More
articles