PREY GUDUPA NANGA TRA SMA MONI

De gehele wereld zit midden in de Covid-19 pandemie en dagelijks worden er internationaal duizenden mensen positief op het coronavirus getest en zijn er bij elkaar over de verschillende continenten verdeeld al vele tienduizenden aan deze virusaandoening overleden. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat internationaal de luchtvaart vrijwel helemaal stil is komen te liggen. Veel ,landen hebben een totale en of partiële lock-down afgekondigd om Covid-19 te kunnen bestrijden en te voorkomen dat de verspreiding nog grotere en dodelijkere vormen kan aannemen. De lock-down maatregelen hebben in alle landen zware economische en financiële schade tot gevolg. Miljoenen mensen over de gehele wereld zijn tijdelijk of voor langere tijd hun baan kwijt en zitten veelal zonder inkomen thuis. Massa afvloeiingen zijn het gevolg van bedrijfssluitingen en faillissementen. Suriname heeft als land ook moeten ingrijpen, om hier een grote uitbraak van Covid-19 te voorkomen. De Surinaamse regering heeft een partiële lock-down afgekondigd die ook hier in verschillende sectoren zware klappen heeft opgeleverd en mensen noodgedwongen thuis werden gezet omdat hun bedrijf wegens de afgekondigde maatregelen, niet langer kan functioneren. Vooral in de horecasector en het openbaar vervoer is de schade enorm. De regering heeft vanaf de afkondiging van de partiële lock down toegezegd de personen en instanties die het hardst getroffen zijn door de gevolgen van Covid-19 te zullen ondersteunen. Ze heeft aangegeven dat voor die ondersteuning maar liefst 400 miljoen SRD nodig is en natuurlijk kan een dergelijke tegemoetkoming geen permanent karakter dragen. Maar we weten allemaal, dat de regering blut is en tegen een miljarden begrotingstekort aankijkt. Al vele maanden is ze niet in staat de eindjes aan het einde van de maand aan elkaar te knopen en moet ze haar toevlucht her en der nemen tot lenen bij zowel lokale en als internationale instanties. We weten zo langzamerhand al dat Hoefdraad wel 100 leningen heeft afgesloten, die hij vrijwel zeker niet zal kunnen aflossen. Maar belofte maakt schuld en dus is Hoefdraad er al toe overgegaan, te vertellen, hoeveel geld er ter beschikking zal komen en aan wie de fors opgeschroefde uitkeringen, zullen worden toegekend. Hoe en op welk moment dat zal geschieden, is tot op heden nog niet duidelijk. Wat inmiddels wel duidelijk is geworden, is dat de commerciële grote banken al aan Hoefdraad hebben verteld, dat ze niet over de liquiden beschikken om zijn noodfonds te spekken en dat daarom lenen daar niet langer mogelijk is. De 400 miljoen is dus wel aan de slachtoffers van de ingestelde partiële lock-down toegezegd, maar naar het schijnt, nog niet in handen van Hoefdraad, om als een gudu pa over te gaan tot verdeling. Inmiddels hebben wij van Keerpunt uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat Hoefdraad wederom kijkt in de richting van de kasreserves van de commerciële banken die zijn ondergebracht bij de Centrale Bank van Suriname en deze reserves behoren toe aan de spaarders van de commerciële banken. Hoefdraad en de NDP regering lopen dus met het plan, na de diefstal van de valuta kasreserves groot 100 miljoen dollar kasreserves en 97 miljoen dollar aan termijn deposito’s wederom op ongegeneerde wijze te gaan graaien in de SRD kasreserves van de spaarders op de Centrale Bank. Er zou inmiddels al een brief zijn geschreven naar governor Roemer, waarin Hoefdraad zou eisen dat SRD 1.5 miljard aan kasreserves ter beschikking dient te komen van de staat . Een deel van dit geld zal dan besteed worden aan het zogeheten noodfonds. De uitkeringen zouden dan nog voor de verkiezingen moeten geschieden. Vanuit kringen van de oppositie is er gelijk op gewezen, dat deze gelden 1.5 miljard SRD gezien moeten worden als een verkiezingsstunt van de NDP en dat gelden van de spaarders van de banken zal worden “gebost” om verkiezingswinst te kunnen behalen. Jim Bousaid oud directeur van de Hakrinbank heeft inmiddels al verklaard dat dit je reinste onverantwoordelijke geldschepping (monetaire financiering) inhoudt en dat met het op de markt brengen van dit geld de prijzen in de winkels verder fors zullen stijgen. De wisselkoersen voor dollar en euro zullen ook rap verder de lucht in gaan. Nu is het belangrijk te zien, of de huidige governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, zal zwichten voor de druk van Hoefdraad en zal toestaan dat weer een deel van de kasreserves zal worden gejat, onder de noemer van de zoveelste lening van de staat tegen een rente van 3 procent. Een lening waar het komende kabinet voor de terugbetaling zal moeten opdraaien. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat is nu precies wat Hoefdraad aan het doen is namens de NDP, die nog voor de verkiezingen met de zoveelste populistische zet denkt te kunnen scoren. Maar het geld dat eventueel als Roemer zwicht , vrij zal komen en worden verdeeld , zal bepaalde mensen eventjes blij maken met een gedepricieerde SRD, maar deze mensen komen er binnen de kortste keren achter, dat ze blij werden gemaakt met een dode mus. De komende week zal duidelijk worden of de regering alsnog financiering vindt voor haar noodfonds en kort daarop zal ook door velen meegemaakt worden, wat voor inflatoire werking deze populistische geste van de regering wel zal hebben.

More
articles