CUBANEN KRIJGEN HUISARTSENPRAKTIJK VAN ELIAS

Cuba staat al jaren bekend om zijn duizenden artsen die werken in de gezondheidszorg over de gehele wereld. Deze artsen verdienen vele honderden miljoenen dollars in contanten ten bate van hun geboorteland. Suriname heeft vorig jaar juli 50 Cubaanse artsen hierheen gehaald. Voor de komst van deze Cubaanse artsen werd er met de Surinaamse regering afgesproken, dat zij een salaris van US-dollar 800 per maand inclusief SRD 2.200 per maand aan huisvesting en SRD 300 aan vervoer en een jaar retour ticket zouden ontvangen. Daarnaast ontvangt Cuba per arts US-dollar 800, dit heeft de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, toentertijd ook bevestigd in De Nationale Assemblee. Afgelopen week heeft de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) een brief gericht aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, waarbij zij haar bezorgdheid uit over het feit dat een Cubaan een eigen huisartsenpraktijk heeft opgezet en via de niet reguliere weg zijn vergunning voor een huisartsen polikliniek heeft verkregen. De VMS kreeg afgelopen week een flyer van een Cubaanse arts onder ogen waarop staat dat de praktijk is“geautoriseerd”. Bij verdere navraag is gebleken, dat de minister van Volksgezondheid deze persoon eigendunkelijk een vergunning heeft verstrekt, buiten de bij wet (i.c. Decreet) voorgeschreven procedure om. De VMS heeft Elias in haar schrijven gevraagd, hoe het mogelijk is dat hij de wetgeving gewoon aan zijn laars lapt en deze persoon heimelijk een vergunning heeft verleend, terwijl hij als geen ander op de hoogte moet zijn dat alle aanvragen primair voor advies naar de beoordelingscommissie dienen te gaan, zoals is voorgeschreven in het Decreet Vergunningen Huisartspraktijk, artikel 6. Dit soort eigendunkelijke beslissingen hebben tot gevolg, dat onze eigen mensen zich ondergewaardeerd voelen, nadat zij jarenlang gestudeerd hebben, om vervolgens te vernemen dat zij in de maling worden genomen door de overheid en dat buitenlanders beter gewaardeerd worden. Het is dan niet vreemd, dat deze mensen die hoogopgeleid zijn, Suriname willen verlaten. Deze zogeheten brain drain, waarbij hoogopgeleide personen zich gedwongen voelen een land te verlaten om elders hun heil te zoeken, komt vaker voor in tijden van crisis. Suriname heeft in de afgelopen decennia vaker te maken gehad met dit verschijnsel en heeft daardoor vele capabele en goed opgeleide landgenoten verloren. Dus wanneer deze regering de waarde en het belang niet inziet van onze artsen die nog aanwezig zijn in eigen land en vervolgens doet alsof een ‘import arts’ het werk even goed of beter zal aanpakken, dan is het gevolg dat wij overgeleverd worden aan deze Cubanen, die nauwelijks onze taal machtig zijn, laat staan de ervaring hebben om een kundige specialist te zijn in de gezondheidszorg. Onze gezondheidszorg gaat zo naar de filistijnen, omdat onnozele prutsers, de leiding hebben en besluiten nemen, die tot nu toe geen enkel positief effect hebben gesorteerd voor deze sector. Over 9 dagen gaan wij weer naar de stembus en de uitslag zal bepalen, of wij in deze chaos blijven of een ander beleid mogen omarmen. Onze gezondheidszorg is ernstig in gevaar gebracht door deze regering. Keerpunt schrijft wekelijks over tal van zaken die na bijna 10 jaar regering Bouterse, totaal fout zijn gelopen. Keerpunt spreekt daarom de hoop uit, dat er na de verkiezingen van 25 mei, een regering zal komen die deze financiële rommel komt opruimen en die voornamelijk gecreëerd is door een statisticus. Verder hoopt Keerpunt dat ook onze medische specialisten de moed niet opgeven en volhouden tot de verkiezingen en ook daarna.

More
articles