FRAUDE EN ANGST

De opmerkingen van Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk over Haïtianen te Moengotapoe (Marowijne) is niet in goede aarde gevallen bij velen. Brunswijk zou hebben gezegd, dat als Haïtianen naar Moengotapoe komen om te stemmen, ze met stokken zullen worden geslagen. Brunswijk vermoedt dat de regering vreemdelingen (Haïtianen) wil inzetten om op de verkiezingsdag te stemmen in Marowijne. Hiervoor zou nog een stembureau opgezet worden in dit ressort. Dc Freddy Daniel zou dit voorstel hebben gedaan aan de minister van Biza, omdat hij denkt dat er door de Covid-19 maatregelen, met slechts 1 stembureau er ruimtegebrek zou ontstaan. Het probleem van de regering is dat zij niet communiceert, had zij zulks netjes voorgehouden aan de samenleving en de politieke partijen die vooral deelnemen in het district, zou er geen ophef over ontstaan. De vraag is natuurlijk, hoe het kan dat mensen ergens kunnen gaan stemmen waar ze niet ingeschreven staan. Ressort Moegotapoe heeft twee dorpen namelijk Moegotapoe en Adjoemakondre.

In deze dorpen wonen geen Haïtianen. En juist daar gaat het om. Intussen hebben we vastgesteld dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) minister Mike Noersalim van Binnenlandse zaken heeft gevraagd, de kiezerslijst op te schonen. Op 75% van de adressen in vooral Paramaribo en Wanica, zijn er aantallen van 10 tot 150 personen geregistreerd die daar niet thuis horen. Landelijk zouden er ook overleden personen op de lijsten zijn opgebracht. Deze afwijkingen waren niet bij de voorgaande kiezerslijsten die het OKB heeft ontvangen. Als deze problemen in Paramaribo en Wanica voorkomen, kan hetzelfde ook gebeuren in Marowijne. Veel mensen nemen Brunswijk kwalijk, maar het OKB heeft zelf gezegd, dat gelet op de korte tijd naar de verkiezingen toe, geen diepgaand onderzoek naar fraude is gedaan. Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over fraude. Het onderzoek zal wel ingesteld en afgerond worden na de verkiezingen. Als er geen onderzoek gedaan wordt, wil dat niet zeggen dat die mogelijkheid niet bestaat. Deze regering doet weinig om de samenleving en de politieke partijen gerust te stellen. Daardoor is er voldoende ruimte voor angst voor fraude.

More
articles