ROEKELOZE GELDSCHEPPING EN INFLATIE

Dat de valutawet van Amzaadje uit Wanica die op 21 maart jl in de vroege ochtend in DNA werd doorgedrukt niet zou werken, werd reeds een week na afkondiging door de president al duidelijk. De door de valutawet gedicteerde wisselkoers van SRd 7.52,- voor de dollar, was zo onrealistisch dat niemand die geld wilde wisselen of kopen, daar rekening mee wenste te houden. Zelfs de nieuwe governor van de Centrale Bank Maurice Roemer, kon zich met geen mogelijkheid achter een dergelijke koers scharen en stelde voor aan de commerciële banken zich aan de bankwet te houden. Welke dwaas deze wet heeft bedacht weet Joost, maar dat hij niet zou werken, stond en staat als een paal boven water. Eigenlijk begrijpt Keerpunt niet zo goed, wie op dit ,,lumineus’’ idee is gekomen om een dergelijke wet uit de grond te stampen. Wij vragen het ons ook nadrukkelijk af, omdat er zeker nog een paar bejaarden in de NDP zitten, die de zogenaamde revolutie hebben meegemaakt en precies weten wat er destijds gebeurd is, toen zich ook groot gebrek aan vreemde valuta in Suriname voordeed en je slechts via de zogeheten parallelmarkt aan dollars en of Nederlandse guldens kon komen. De dollar en Euro’s werden toen respectievelijk als Reagan en Beatrix aangeduid. Via het zogeheten zwarte circuit, kon je het vreemde geld betrekken en dan wel op basis van een zwaar flucturerende koers die door vraag en aanbod tot stand kwam. Er waren toen ook zeer onvoldoende dollars en Nederlandse guldens voorhanden en het witwassen van oneigenlijk verdiend geld uit de informele sector, vond toentertijd op grote schaal plaats. Ook toen al kregen wij als land de naam een grote witwascentrale te zijn. Maar de dollar en Nederlandse guldens uit de informele sector, hielden de zaak wel overeind. We leven nu in de 21ste eeuw onder dezelfde exponenten uit de revo-periode en je zou gevoeglijk mogen aannemen, dat ze zeker uit die periode wat geleerd hadden. Wij komen echter tot de conclusie dat dit zeker niet het geval is, anders hadden ze niet zo een klungelig wetsproduct in elkaar getimmerd en op 21 mei door DNA gedrukt. Abdoel en zijn paarse ploeg hebben er niets mee bereikt, erger nog, ze hebben de puinhoop alleen maar groter gemaakt, want nu hebben we door vraag en aanbod een koers van SRD 16,- voor de dollar en een die voor de Euro nog hoger ligt. Maar terwijl we de oppositie de schuld geven van de stijgende wisselkoersen, wordt er hevig aan monetaire financiering van de overheidstekorten gedaan en dat maakt natuurlijk dat de SRD verder deprecieert en de prijzen van goederen en diensten verder stijgen in aanloop naar 25 mei. Als Hoefdraad nu ook nog 1.5 miljard uit SRD kasreserves van de commerciële banken bij de Centrale Bank wil weghalen om onder meer een noodfonds voor 400 miljoen SRD te financieren dan is het hek echt van de dam en zullen de wisselkoersen nog verder de lucht in schieten. In de komende dagen zullen we vernemen wat er met deze kasreserves is gebeurd of ze uit de Centrale Bank zijn gehaald of dat ze daar veilig zijn gebleven en de koersen daardoor toch nog enigszins in bedwang kunnen worden gehouden.

 

More
articles