‘We hebben een zwakke regering die niets doet’

Bij de behandeling van de milieuraamwet in DNA heeft Patricia Etnel (NPS), flink afgegeven op de regering, die volgens haar niets doet om grote milieuproblemen op te lossen. Bij de vorige behandelingen van de wet werd er al speciale aandacht gevraagd voor de skalians in het binnenland. Echter is er niets daarover gezegd in de nota van wijziging die gepresenteerd was door de initiatiefnemers. Volgens Etnel is het niet duidelijk geworden of de skalians in de toekomst verboden zullen worden. Het zou volgens haar duidelijk gesteld moeten worden, dat skalians niet meer mogen bestaan als de initiatiefnemers hun bezwaren daartegen hebben geuit.
“We hebben een hele zwakke regering, die totaal niets doet om ons milieu te veranderen. Er is zelfs door de voorzitter van de commissie aangegeven, dat er 0 SRD voor milieu wordt opgenomen op de begroting voor milieu. Hoe willen we dat NIMOS de problemen gaat oplossen? We kunnen dan allerlei milieuplannen en rapporten presenteren, maar er gaat niets veranderen”, zei Etnel. De aanwezigheid van skalians, vormt vooral in het binnenland een groot probleem, terwijl ons land geen voordelen daaraan heeft. “Dit heeft ons milieu zodanig verontreinigd, dat als we kijken naar de wateren in het district Sipaliwini is het om te huilen. We praten veel hier. De regering zegt een heleboel, terwijl we vanaf 2015 het probleem met de skalians hebben”, zei Etnel. Melvin Bouva, vice-voorzitter van het parlement, viel haar in de rede en gaf aan dat de skalians een probleem van sinds de jaren 90 zijn. Hierna reageerde Etnel fel en zei, dat als het probleem er al lang was en er hier niemand is die iets hieraan kan doen of veranderen, we niets hebben aan mooie woorden en prachtige wetten, want er verandert toch niets. We hebben volgens haar een regering die schuilt achter feiten, maar nooit komt zeggen wat gedaan zal worden om het probleem op te lossen. “ We willen daden zien. We zijn moe om wetten te maken, terwijl we een regering hebben, die niets doet. Die skalians moesten vandaag stoppen, dat moest het zijn. Ik had dan liever een initiatiefnemer die had gezegd mijn stoel of die skalians in het binnenland. We praten voor niets. De regering doet alsof ze blind en doof is. Nu moeten we hier zitten en luisteren naar initiatiefnemers die beter weten, terwijl ze niets doen, ondanks ze dichtbij de regering zitten. Ze staan niet eens erop dat zaken gedaan worden”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia

 

More
articles