SCHEPPEN VAN LEVENSGEVAARLIJK PRECEDENT

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Er doen zich in dit land momenteel incidenten voor, die ons zeer zeker tot diep nadenken brengen. Vooral mensen die over een goed ontwikkeld analitisch vermogen beschikken, kunnen vooraf inschatten wat voor zeer nadelige gevolgen bepaalde handelingen hebben voor land en volk. Gisteren heeft zich het zoveelste incident voorgedaan, waarbij bedrijfsterreinen van ondernemers worden bestormd, ernstige vernielingen aangebracht en personeelsleden zwaar mishandeld.

Continue Reading SCHEPPEN VAN LEVENSGEVAARLIJK PRECEDENT
‘We hebben een zwakke regering die niets doet’
Patricia Etnel van de Nationale Partij Suriname (NPS)

‘We hebben een zwakke regering die niets doet’

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Bij de behandeling van de milieuraamwet in DNA heeft Patricia Etnel (NPS), flink afgegeven op de regering, die volgens haar niets doet om grote milieuproblemen op te lossen. Bij de vorige behandelingen van de wet werd er al speciale aandacht gevraagd voor de skalians in het binnenland. Echter is er niets daarover gezegd in de nota van wijziging die gepresenteerd was door de initiatiefnemers.

Continue Reading ‘We hebben een zwakke regering die niets doet’

Reizen naar en van Nickerie zwaar beperkt

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Vanaf 00:00uur tot 06:00 uur zal er geen verkeer van en naar het district Nickerie worden toegelaten. Dit deelde de coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum Ram-penbeheersing (NCCR) Kolonel Jerry Slijngaard, gisteren mee tijdens de dagelijkse Covid-19 vergadering. De regering is overgegaan tot deze maatregel, nadat er een aantal meldingen op de grensrivieren was.

Continue Reading Reizen naar en van Nickerie zwaar beperkt

Valutawet is verkiezingsstunt

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Volgens C47-Robby Berenstein is de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekan-toren wordt bedoeld als verkiezingsstunt, om de uitslag van de verkiezingen op 25 mei 2020 in het voordeel van de NDP te beslechten. “De valutawet is een verkiezingsstunt. Het betreft een grove vorm van misleiding”, zegt C47-voorzitter Robby Be-renstein. Volgens hem is de reële koers, die door vraag en aanbod tot stand komt, is een heel andere koers.

Continue Reading Valutawet is verkiezingsstunt

Governor Roemer maakt valutawet met de grond gelijk

In een brief van 23 maart 2020 aan de president, formuleert de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Maurice Roemer zijn bezwaren tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactie-kantoren. De governor merkt op dat deze wet niet correspondeert met de tekst van het wetsvoorstel dat de CBvS eerder van commentaar heeft voorzien.

Continue Reading Governor Roemer maakt valutawet met de grond gelijk

Cambiowet in strijd met Bankwet en wettelijke regelingen

  • Post author:
  • Post category:Lokaal

Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft in een brief gedateerd 23 maart zijn bezwaren tegen de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, kenbaar gemaakt aan de president. Volgens Roemer staat de nieuwe wet op gespannen voet met de Bankwet en andere wettelijke regelingen en dringt erop aan dat de president de wet niet afkondigt vanwege de ingrijpende so-ciaaleconomische en maatschappelijke gevolgen.

Continue Reading Cambiowet in strijd met Bankwet en wettelijke regelingen