SCHEPPEN VAN LEVENSGEVAARLIJK PRECEDENT

Er doen zich in dit land momenteel incidenten voor, die ons zeer zeker tot diep nadenken brengen. Vooral mensen die over een goed ontwikkeld analitisch vermogen beschikken, kunnen vooraf inschatten wat voor zeer nadelige gevolgen bepaalde handelingen hebben voor land en volk. Gisteren heeft zich het zoveelste incident voorgedaan, waarbij bedrijfsterreinen van ondernemers worden bestormd, ernstige vernielingen aangebracht en personeelsleden zwaar mishandeld. Onlangs nog werd een goudbedrijf van een ondernemer bezet door onbevoegden en ook toen werden er vernielingen aangericht en moesten de werkers van de concessionaris met de grootste spoed worden geëvacueerd. De politie kwam naderhand wel voor onderzoek naar de concessie om de vernielingen te aanschouwen. Of er in deze zaak nog aanhoudingen werden verricht, is ons niet bekend. De concessionaris lijdt een vrijwel onbeschrijfelijke schade. We hebben ook al eerder geschreven over vernielingen die zijn aangebracht door indringers in de goudconcessie van Iamgold, nadat een bewaker een der indringers had doodgeschoten. Ook gisteren was het wederom raak te Paranam op het bedrijf van Cobo, dat zich toelegt op het verhandelen van oud ijzer. Door bewakers van het bedrijf werd op een gegeven moment geschoten op een persoon of meerdere personen die kennelijk de bedoeling had(den) goederen te verduisteren. Volgens meldingen zou daarbij een indringer het leven hebben gelaten. Personen die in nabije omgeving woonachtig zijn, besloten vervolgens het terrein te bestormen. Voertuigen en ander materieel van het bedrijf werden in brand gestoken en voorts richtte men meerdere vernielingen aan. Personeelsleden die nog op het terrein waren, werden zwaar mishandeld en liepen steek en kapverwondingen op. De politie die daarna met veel manschappen arriveerde, werd met stenen en andere projectielen bekogeld. Allemaal zeer verontrustende ontwikkelingen. Wat de zaak alleen nog veel bedenkelijker maakt, is dat er lieden van een politieke partij zijn, die dit soort uitspattingen voortvloeiende uit regelrecht crimineel handelen, aangrijpen om zo kort voor de algemene en vrije verkiezingen etnische haat aan te wakkeren tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in Suriname. Mensen met gladhaar zullen worden aangepakt en er zullen meer bedrijven en bezittingen van mensen met gladhaar in vlammen opgaan, wordt op sociale media gelanceerd. Hoogst onverantwoordelijk zijn deze lui bezig om racisme en etnocentrisme, aan te wakkeren . Mensen die niet weten en kunnen bevroeden, wat er allemaal kan gebeuren als daadwerkelijk de vlam in de pan slaat en er een rassenstrijd in ons geliefd land losbreekt. Het is duidelijk dat deze onverantwoordelijken, die niet beseffen waarmede ze bezig zijn, creolen tegen hindoestanen ophitsen. Het is dan ook de hoogste tijd, dat vooral de voorzitters van de politieke partijen en vooral die pretendeert de grootste politieke partij te leiden , deze dwazen en ophitsers uit zijn gelederen, tot de orde roept. Deze gevaarlijk bezig zijnde opruiers, moeten gaan beseffen, dat we allemaal Surinamers zijn en dat Suriname van ons allen is, en zeker niet het bezit van één enkele politieke partij, al lopen ze met het waanidee, dat zulks wél het geval is en daarom te kunnen doen en laten wat ze toepasselijk achten. Suriname is een land met een heterogene bevolking waarbij de verdraagzaamheid tussen de verschillende etnische groepen, altijd de boventoon heeft gevoerd. Dat mag dan ook op geen enkele wijze verstoord worden door enkele onverantwoordelijken. Laten we er daarom gezamenlijk alles aan doen, de alles vernietigende geest wél in de fles te houden.

More
articles