ONTEVREDEN WINKELIERS SLUITEN DEUREN

Met uitzondering van de reusachtige supermarkten in onze hoofdstad en nog enkele andere hebben de doorsnee Chinese winkeliers hun deuren afgelopen dagen grotendeels gesloten gehouden.
Dit gebeurde na het nieuws van de eerste Corona besmetting in Suriname. Hierdoor hadden vele Chinese winkeliers een gegronde reden om op zaterdag 14 maart hun supermarkten te sluiten en enkelen via tralies nog enkele producten aan de man brachten. Keerpunt heeft naar aanleiding van dit gedrag de winkeliers gevraagd of de vrees voor Corona zo erg is, dat hun inkomsten van minder belang zijn. Door de reacties van de verschillende winkeliers, kon Keerpunt concluderen, dat het Covid-19 virus één reden was voor het sluiten van hun winkels, maar dat er ook andere zaken spelen die van invloed zijn voor dit gedrag en die het voortbestaan van de supermarkten in gevaar brengen. De winkeliers vertelden, dat de onzekerheid doorslaggevend is voor het voortbestaan van hun bedrijf, want de wisselkoersen stijgen dagelijks en zo ook de prijzen bij de importeurs.
De Chinese winkeliers kunnen in deze situatie niet voldoende goederen inslaan. Er wordt te weinig verdiend om op een verantwoorde wijze producten te kunnen kopen. De controles van de ECD van Handel en Indus-trie (HI) hebben ook ervoor gezorgd, dat de winkeliers niet meer open willen gaan, omdat zij geen boetes willen krijgen voor producten die volgens de overheid te duur worden verkocht. Dit zijn de zorgpunten van deze ondernemers en zij zijn totaal onzeker over hun toekomst in dit land.
Ook de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) noemt het optreden tegen winkeliers vanwege het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) oneigenlijk. De regering heeft besloten de controle van winkeliers op te voeren, nadat gebleken was dat de prijzen van goederen in de winkels explosief waren verhoogd. Keerpunt is van mening, dat de regering niet juist optreedt tegen winkeliers.
De regering moet werken aan het terugbrengen van stabiliteit en rust in de samenleving en dat kan slechts wanneer de wisselkoersen niet langer verder stijgen. HI is inmiddels ook overgegaan tot onterecht goederen in beslag te nemen omdat de prijzen hoger liggen dan de adviesprijs van de importeurs. Maar als de winkeliers de prijzen niet aanpassen, hoe wil men dat de detailhandelaren weer goederen kunnen vervangen? Keerpunt is niet eens met prijsopdrijving, maar wil wel benadrukken, dat winkeliers zelf hun winstmarge reduceren en soms ook nog uit eigen zak bijpassen, om nieuwe voorraden aan te kunnen schaffen.

More
articles