5 CORONA PATIËNTEN PER KEER IN SVZ

Het Covid-19 team van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is nu wel gereed voor de opvang van de eerste coronavirus patiënten op de Intensive Care afdeling. De IC afdeling van het SVZ kan momenteel maximaal 5 patiënten opvangen/behandelen. Het team van het SVZ staat onder leiding van de intensivisten Preveen Banwarie en Bernardo Panka en is voorts samengesteld uit anesthesisten, IC artsen en IC verpleegkundigen. Het team is goed getraind voor deze job en gemotiveerd om aan de slag te gaan. Met de juiste beschermingsmiddelen, kunnen ze zichzelf adequaat beschermen tegen een eventuele besmetting door het virus. Keerpunt is blij dat het SVZ momenteel de juiste middelen en voorzieningen heeft kunnen treffen voor het behandelen van de COVID-19 patiënten, maar wij ma-ken ons wel grote zorgen dat er maar plaatsingsmogelijkheid is voor 5 patiënten. De teller van de positief geteste patiënten staat momenteel op 4 en dat wil zeggen, dat er nu nog maar 1 patiënt bij kan. Wat gebeurt er, als er ineens meer personen positief bevonden zijn?
Waar gaan die naartoe? Het verpleegkundig personeel van de andere ziekenhuizen in stad en district maken zich hieromtrent ernstige zorgen onvoldoende beschermd zijn tegen Covid-19. Het team van het SVZ is sinds afgelopen maandag voorzien van de nodige middelen. Afgelopen zondag heeft het ministerie van Volksgezondheid een partij noodzakelijke beschermingsmiddelen geleverd aan het Sint Vincentius Zie-kenhuis. Het Covid-19 team van het ziekenhuis heeft maandag alle beschikbaar gestelde middelen geïnventariseerd en heeft vervolgens het sein op groen gezet, om de eerste patiënten op de Intensive Care (IC) te kunnen opvangen. De IC van het SVZ is aangewezen door het Covid-19 managementteam van het ministerie van Volksgezondheid om eventuele coronapatiënten, aan de beademing te zetten. Momenteel probeert het ministerie van Volksgezondheid bij verschillende zorginstellingen, quarantaine mogelijkheden te creëren, in geval van een grotere Covid-19 uitbraak. Zo is nu ook het RCR Zorghotel een van de lokaties, het Marwina- en Wanica Ziekenhuis zijn instellingen, die het ministerie indien nodig eveneens wenst in te zetten. Ook wil de regering indien gewenst Ocer, NIS en het Flamboyant Park inrichten als quarantaine plaats.

More
articles