VERSCHOPPELINGEN IN DE REGIO?

Suriname moet vanwege zijn wazig buitenlands beleid, heel goed uitkijken dat het over enige tijd niet wordt gezien als verschoppeling op dit continent, omdat het aanhoudend en onvoorwaardelijk blijft staan achter het misdadige regiem van Nicolas Maduro in Venezuela .
Wij hebben het er bij herhaling in voorgaande edities over gehad, dat de regering Bouterse een regiem blijft ondersteunen dat het gehele Venezolaanse volk naar de bedelstaf heeft gebracht en dat verreweg de meeste landen uit Zuid-Amerika het dictatoriale regiem van Nicolas Maduro in Venezuela, allang de rug hebben toegekeerd. Vreemd genoeg blijft de huidige regering met Bouterse op de voorplecht, de usurpator Maduro ondersteunen. Een regiem dat nog maar overeind blijft omdat Rusland, China, Cuba en Nicaragua het nog blijven schragen. Allemaal landen die de ware democratie al decennialang groot ge-weld aandoen. De mensenrechten worden stuk voor stuk in deze landen vertrapt. Maar Su-riname is sinds 2010 zich steeds meer gaan vervreemden van de westerse wereld en landen die wel de democratische rechtsstaat huldigen en beschermen. De afgelopen week schreeuwde een kop in een lokaal dagblad dat Suriname en Venezuela nog de enige leden zijn in UNASUR. Een organisatie van ons halfrond die bij de oprichting bestond uit Argentinie, Bolivia, Bra-zilië, Chili, Colombia, Ecuador Guyana, Suriname, Peru, Uruguay en Venezuela en door hechte samenwerking de op 4 na de grootste economie op deze wereld had kunnren worden. Maar deze Latijns Amerikaanse Unie viel door tegenstellingen steeds verder uit elkaar. Veel van de deelnemende landen konden zich ook niet langer verenigen met de Venezo-laanse regering onder Maduro en stapten een voor een uit UNASUR.
Recentelijk nog stapten Bolivia en Uru-guay op en bestaat UNASUR nog slechts uit Suriname en Venezuela. De Surinaamse regering moet naar onze mening maar eens een keer aan de samenleving komen vertellen waarom ze nog achter Maduro en zijn misdadige kliek in Caracas blijft staan en wat de drijfveer daartoe is. Venezuela is rijk aan aardolie maar door wanbeleid van de Chavistische kliek in Caracas onder leiding van Maduro, is de gehele economie van dat land ingestort. Er zijn voedseltekorten, er heerst al enkele jaren een chronisch tekort aan de meest noodzakelijke medicamenten en is zeker tien procent van de Venezolaanse bevolking het land al uitgevlucht. Veel Venezola-nen zijn de grens met Colombia en Brazilie overgestoken en vertoeven daar onder iets betere omstandighden dan in hun geboorteland. De Surinaamse regering is heel goed op de hoogte van het leed dat het Venezolaanse volk onder het regiem van Maduro ondergaat, maar heeft totaal geen medelijden met dit volk. Om voor ons duistere reden blijft de regering Bouterse pal achter de regering in Caracas staan. Maar we worden op dit halfrond goed in de gaten gehouden en als links –socialistisch aangemerkt. Steeds meer worden we gezien als vazal van China .Rusland en Cuba en komen door onze buitenlandse politiek, steeds meer in een isolement terecht. Door onze connecties met ondemocratische landen worden we steeds meer en nadrukkelijker als verschoppeling aangemerkt en blijven dan ook de buitenlandse investeringen uit en stagneert onze productie al jaren. Vinden we het dan nog vreemd, dat we maar niet uit de economische crisis komen?
Heeft de regering Bouterse niet in de gaten, dat westerse kapitaalkrachtige naties geen hulp bieden aan landen die voortdurend in een vrijage verkeren met Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusland , China, en Servië? Vinden wij het vreemd dat de investeringen al jaren gestagneerd zijn en dat multinationale ondernemingen zelfs wegtrekken?
Laten we daarom hopen dat na 25 mei er een regering komt die wederom warme betrekkingen aangaat met democratisch bestuurde westerse staten en zich wat minder afhankelijk gaat opstellen ten opzichte van figuren als Maduro, Putin en Xi.

More
articles