CENTRALE BANK WIL VRIJWARING VOOR GEBRUIKTE KASRESERVES?

De commerciële banken hebben in de media meerdere malen hun verontwaardiging en misnoegen geuit, dat zij kennelijk maandenlang zijn misleid, door met name de gewezen Governor, Robert van Trikt, met onjuiste en onvolledige informatie. De afgelopen weken heeft de Su-rinaamse Bankiersveriging (SBV) slepende onderhandelingen gevoerd met de directie van de Centrale Bank van Su-riname (CBvS) om de vreemde valuta kasreserves veilig te stellen. De CBvS probeert al vanaf het begin een vrijwaringsclausule aan te brengen in het contract, dat de lokale banken al weken ge-tekend proberen te krijgen voor de “ringfencing” van de vreemde valuta kasreserve. Een vrijwaringsclausule zou in deze situatie een “disclaimer” zijn in de vorm van een korte tekst, waarin het directieteam, de Raad van Commissarissen en de minister van Financiën hun aansprakelijkheid in deze bepaalde risicohoudende aangelegenheid afwijst of be-perkt. Keerpunt heeft vernomen, dat de vrijwaringsclausule een enorme waarde heeft voor het directie team van de Central Bank, want zolang zij de clausule niet terug zien in het contract willen zij niet tekenen, zodat de terugbetaal af-spraken vastgelegd zijn voor de gebruikte gelden van de burgers. Verder is Keerpunt te weten gekomen, dat de banken tijdens de moeizame onderhandelingen hebben gevraagd aan de directie van de CBvS waarvoor zij bang zijn, als zij al die tijd toch integer hebben gehandeld. Keerpunt heeft een donkergrijs vermoeden, dat meerdere partijen zich schuldig hebben gemaakt in de zaak van de “verdwenen” c.q. gestolen kasreserves en dat deze partijen nu hun hachje proberen te redden. De lokale banken hebben reeds meerdere keren toegegeven, dat zij de onderhandelingen met de Centrale Bank zien als langzaam en zeer frustrerend. Naar wij vernemen wordt het ondertekenen van de contracten bewust gefrustreerd, omdat de “be-langhebbenden” voet bij stuk houden. De onderhandelingen van de bankiers duren nu al langer dan twee maanden, waarbij beide partijen gezamenlijk een “ringfence” plan hebben opgemaakt. Voor zover Keerpunt weet zijn de overgebleven kasreserves sinds de afgelopen week op een buitenlandse rekening ondergebracht, maar de contracten voor de terugbetaling van de verdwenen kasreserves en termijn depositos groot 197 miljoen US dollar zijn nog steeds niet rond. Deze zaak speelt sinds 25 januari 2020 toen de SBV op de hoogte werd gebracht dat de met de CBvS gemaakte afspraken over het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden, niet zijn nagekomen. Volgens de SBV moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar uiteindelijk bleek er maar 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar als zekerheid vastgesteld werd.

More
articles