COVID-19 EXCUUS

De hele wereld is in rep en roer over de rap internationale verspreiding van het zogeheten COVID-19 coronavirus, dat voor het eerst van zich liet horen in de Wu-han provincie van China. Na de uitbraak bekend werd in China en vervolgens de rigoureuze maatregelen die de Chinese regering nam om het virus onder controle te krijgen en terug te dringen, was het misschien even zo, dat men buiten China dacht dat COVID-19 niet verder zou komen dan enkele aangrenzende landen van de Chinese Volksrepubliek. Nou daar hebben landen en hun regeringen zich deerlijk in vergist. COVID-19 heeft vleugels gekregen en is door het internationale vliegverkeer zich wereldwijd aan het verspreiden, en maakt in veel landen ook dodelijke slachtoffers. Veel landen weten momenteel niet hoe snel ze gepaste maatregelen moeten treffen om het meergenoemde virus buiten te houden en of verdere besmettingen tegen te gaan. Het trieste is dat de armere landen met beperkte mogelijkheden in de zorgsector, het zwaar te verduren zullen krijgen als buitenlandse gezondheidsorganisaties niet snel een helpende hand toesteken. Ook op het westelijk halfrond is het coronavirus inmiddels binnengedrongen. Deze week werd zelfs meegedeeld dat een perschef van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro het coronavirus heeft opgelopen en zich in de delegatie van het staatshoofd bevond, toen die een ontmoeting had met de president van de Verenigde Staten van Amerika Donald Trump. Inmiddels is ook verteld dat de aangehaalde perschef in quarantaine is geplaatst en de hele delegatie van de Braziliaanse president wordt ge-test, om te checken of ze ook besmet zijn geraakt met COVID-19. Het is niet duidelijk of de delegatie van president Trump aan een grondig medisch onderzoek zal worden onderworpen. Dat COVID- 19 een groot ge-vaar vormt voor hoofdzakelijk de oudere mens, is in-middels duidelijk geworden en bewezen. De meeste slachtoffers zijn internationaal onder de seniorenburgers en mensen die reeds een longaandoening hadden, gevallen. Maar het is natuurlijk altijd goed om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, om zo te voorkomen, dat het virus een ravage binnen je eigen bevolking aanricht en je als land een enorme financiële strop bezorgt. Daarom treffen heel wat regeringen thans verstrekkende maatregelen om de bevolking te beschermen tegen COVID-19. Suriname heeft ook wat maatregelen genomen en zijn er meerdere in voorbereiding. Het kabinet Bouterse zal op korte termijn een serie maatregelen afkondigen, die ons zo goed als mogelijk dient te beschermen. Het is goed dat men bijeenkomsten waar veel mensen bijeen zijn verbiedt. In Europa bijvoorbeeld worden voetbalwedstrijden zonder publiek afgewikkeld, of tot nader order uitgesteld. In Nederland is het zelfs zo dat sportevenementen waar meer dan 100 mensen bij aanwezig zouden zijn, worden afgelast. Wij zouden het dan ook niet bezwaarlijk vinden wanneer onze regering soortgelijke maatregelen bekend maakt. Het betreft nou eenmaal een uitzonderlijke toestand. Wat we wel heel vreemd en onacceptabel zullen vinden is als dit kabinet uit zuiver opportunisme de aanstaande algemene verkiezingen uitstelt en daarvoor COVID-19 virus als excuus hanteert. Onzin om de volksraadpleging te gaan uitstellen, omdat je als regeringspartij de bui al ziet hangen en bang bent voor de uitslag. Er gaan al maanden achtereen geruchten dat de regering Bouterse naar een uitweg zoekt, om de aanstaande verkiezingen uit te stellen, althans niet te doen plaatsvinden, omdat ze geen plaats wenst te maken voor een nieuw kabinet waar ze geen deel van zal kunnen uitmaken. De algemene vrije en ge-heime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen zijn vastgesteld op 25 mei aanstaande en er moeten wel heel bijzondere omstandigheden zich voordoen, om die plotseling uit te stellen. Onze grondwet zegt in artikel 56 lid 2 het volgende: Van deze zittingsperiode van vijf jaren mag slechts bij wet worden af-geweken, in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, die het houden van verkiezing verhinderen.
Keerpunt hoopt nu dat de internationale COVID-19 dreiging niet als excuus zal worden aangewend door dit paarse kabinet van Bouterse, om de verkiezingen geen voortgang te doen vinden. Als Guya-na algemene verkiezingen heeft willen en kunnen houden temidden van de COVID-19 dreiging, zien wij van Keerpunt geen enkele reden de volksraadpleging uit te stellen. We kijken dan ook met grote belangstelling uit naar de beslissingen en maatregelen uit, die de regering Bouterse denkt te nemen in de strijd tegen het coronavirus.

More
articles