GEHEUGENVERLIES OVER BRIEF ZIEKENHUIZEN

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft vorig jaar oktober een brief verstuurd naar minister Antoine Elias van Volksgezondheid. In de brief zegt de NZR, dat hij vele keren in woord en geschrift aan de bel heeft getrokken, dat de ziekenhuizen met de achterhaalde ligdagtarieven (2013 laatste aanpassing) al lang niet meer uitkomen en dat de kwaliteit en continuïteit van de ziekenzorg, zeer ernstig in het gedrang is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk lijdt minister Elias aan geheugenverlies, want hij heeft in DNA gezegd, dat er geen brief verzonden is door de ziekenhuizen waar gemeld is over een schuld van het Staats Ziekenfonds van 300 miljoen SRD.
“Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuis Raad”.
Volgens Elias is er wel een dispuut over het verhoogde ligdagtarief, waarbij het verschil nog in der minne moet worden beslecht. Ook bij de specialisten zouden er volgens Elias geen betalingsachterstanden zijn, behalve waar er nog een dispuut over is. Keerpunt is in het bezit van de brief van de ziekenhuizen en die lieten in oktober 2019 weten, dat zij wederom aan de bel trekken, aangezien structurele maatregelen uitblijven en de ziekenhuizen via het SZF vanaf februari 2019 slechts net genoeg middelen hebben ontvangen om de loonkosten te dekken.
Zij gaven verder aan, dat de openstaande posten bij zowel lokale als buitenlandse leveranciers blijven oplopen bij de diverse ziekenhuizen en dat de bankschulden zijn toegenomen. In de brief brachten de ziekenhuizen de minister in herinnering, dat op 29 november 2018 er in de Raad van Ministers een missive goedgekeurd was betrekking hebbende op een kapitaalinjectie van de ziekenhuizen, om de meest kritieke leveranciers te betalen. Helaas is er tot op heden geen uitvoering gegeven hieraan. “Inmiddels zijn de totale tegoeden van de ziekenhuizen bij het SZF op basis van de overeenkomst van 16 april 2015 opgelopen tot boven de SRD 200 miljoen.
Aan de andere kant zijn de totale schulden van de ziekenhuizen aan de crediteuren, leveranciers, medisch specialisten, bankinstellingen etc. uitgelopen tot meer dan SRD 300 miljoen”, aldus de brief van het NZR. Ook de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft vaker een duidelijk signaal gegeven, dat de ziekenhuizen in Suriname momenteel bijna failliet zijn. VMS-voorzitter Pieter Voigt, had een paar weken terug ook deze kwestie aangekaart en gesteld, dat de ziekenhuizen meer dan 300 miljoen SRD tegoed hebben bij het Staatsziekenfonds (SZF).
Volgens de verklaring van Voigt komt het SZF zijn verplichtingen niet na, terwijl de ziekenhuizen torenhoge schulden hebben bij leveranciers in Suriname en in het buitenland.

More
articles