BOEFI, LONTJE EN OPA BRAMMETJE BRENGEN NDP NAAR HAAR GRAF

Het ziet er steeds meer uit, alsof de partij die eens de meeste parlementszetels in de Surinaamse geschiedenis behaalde, de komende verkiezingen op 25 mei 2020 grandioos de boot in gaat.
Het zijn steeds dezelfde “belhamels” die de partij in opspraak brengen.
Bij de gemeenschap ontstaat nu de indruk dat die kleine indiaanse jongen, niet opgewassen is tegen oneerlijke en leenverslaafde Boefie, de met een ieder in conflict komende Lontje en opa Brammetje die denkt dat de partij van hem is.
De vraag is, hoelang het nog zal duren, alvorens de paarse partij naar haar graf wordt gedragen.
De gemeenschap is het stelen, maar meer nog het lenen van Boefi meer dan zat. Elke keer wanneer ‘Leentje’ vertrekt naar het buitenland, houdt men zijn hart vast. Deze gast lijkt wel een junkie van leningen te zijn.
Zo erg is het dat zelfs het obligoplafond verhoogd moest worden voor Boefi en strafrechtelijke vervolging uit de wet gehaald moest worden.
Keerpunt wil in feite niet eens praten over de verdwenen kasreserves, waar deze Boefi een dikke vinger in de pap moet hebben gehad.
De gemeenschap lust Leentje allang niet meer, maar de kleine indiaanse jongen heeft daar duidelijk lak aan of hij ziet de fouten die gemaakt zijn gewoon niet..
Over Lontje wil Keerpunt het eigenlijk niet eens hebben. Deze gast voelt zich zo gauw op zijn teentjes getrapt, dat hij zelf bereid zou zijn eigenlijk, tegen de totale samenleving een rechtszaak aan te spannen. Precies een kleine jongen die het elke keer aan de stok heeft met de kinderen uit de buurt en wiens ouders meer geld hebben; verwende kwast is dat Lontje.
Communicatieve vaardigheden staan bij deze gast op nul. Zelf die kleine indiaanse jongen had moeite met Lontjes gedrag en natuurlijk was die betweterige en agressieve gast weer boos en dreigde met ontslag te gaan. Als je verwende Lontje geen aandacht geeft, rolt hij op de grond van woede. Opa Brammetje ging van geitenkweker naar eigenaar van vliegend materieel. Niet dat hij daarvoor de lotto had gewonnen. Na een jaar als minister te hebben gefungeerd ging dit omhooggevallen sujet er vandoor met gemeenschapsgelden en niemand die er wat aan kon doen. Intussen is opa één van de grootste sponsoren van het paarse ploegie en voelt zich dus heer en meester. Zo erg dat hij het lef heeft te bepalen dat een parlementariër niet meer op de kiezerslijst mag voorkomen. Maffiagedrag vertonen met verduisterde gemeenschapsgelden.
Onze grootvader zou zich moeten schamen, is dit wat opa’s nu doen?

More
articles