ZEESCHILDPADDEN POPULATIE IN GEVAAR

Zeeschildpadden zijn bij wet beschermd in Suriname, maar toch kunnen vissers niet voorkomen, dat ze in de netten van trawlers of drijfnetboten terecht komen. Dit heeft tot gevolg, dat de populaties van zeeschildpadden onder druk komen. Gegevens van o.a. het World Wildlife Fund (WWF) Guianas, tonen aan, dat de aantallen zeeschildpadden in de regio de laatste jaren drastisch zijn afgenomen. De populatie is zelfs dramatisch gedaald van 14.000 nesten in 2001 naar slechts 700 nesten in 2018, aldus een bericht dat onlangs werd gepubliceerd door het WWF. Nog een oorzaak van de afname van de zeeschildpadden is die van de erosie van het strand van Braamspunt, dat in de laatste jaren flink kleiner is geworden. Was het legstrand in 2015 nog 7 kilometer lang, door erosie en zandafgravingen is daar in 2020 nog maar 700 meter van over. Dit soort ontwikkelingen baren onder meer Keerpunt ernstige zorgen, aangezien het zeer belangrijk is voor ons ecosysteem, dat de aanwezigheid van schildpadden in onze wateren, gecontinueerd wordt. Volgens deskundigen van het WWF hebben deze ecologische ontwrichtingen hun weerslag op de zeeschildpaddenpopulatie. Het gaat daarom ook slecht met de Surinaamse populatie van de aitkanti’s. Het legseizoen voor zeeschildpadden loopt van februari tot juli. Het huidige legseizoen van de zeeschildpadden is nauwelijks begonnen, of er zijn alweer problemen op het strand van Braamspunt, waar zij hun nesten hebben. Nadat in 2017 aan de bel moest worden getrokken, wegens aanhoudende zandafgravingen die het strand en de aitkanti’s bedreigden, is het nu wederom raak. Maatschappelijke en milieuorganisaties maken zich zorgen over recente vernietiging van het laatste belangrijke legstrand van de aitkanti’s in Suriname. Door de klimaatverandering vinden deze wijzigingen nog sneller plaats door de toegenomen golfslag en de wind. Braamspunt is al sinds jaren een belangrijk legstrand voor zeeschildpadden geworden, vooral voor de zogeheten aitkanti’s. Dit komt omdat het voormalige legstrand van Matapica door een oostwaartse beweging is verschoven naar Braamspunt. Het is tevens door de gemakkelijke bereikbaarheid om de zeeschildpadden te observeren, een belangrijke en unieke toeristische trekpleister geworden. De legstranden van Suriname (Braamspunt en Galibi) zijn nu heel belangrijk voor de zeeschildpadden van deze wereld, waarbij vooral Braamspunt heel voornaam is voor de aitkanti’s.
Helaas zijn er nu meerdere gevaren voor de zeeschildpadden. Naast de stropers die elk jaar honderden nesten plunderen, raken zeeschildpadden verstrikt in visnetten en verdrinken, verdwijnen hun legstranden ook nog in een rap tempo. De problemen voor de schildpadden populatie hopen zich op en hebben ook een negatief effect op het toerisme.
Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen de schildpaddenlegstranden bij Braamspunt en Galibi. Daarom is het van enorm belang dat de bijvangst van zeeschildpadden, aangepakt wordt. Het ministerie van LVV wil grote vaartuigen verplichten om alvast Turtle Excluder Devices (kortweg TEDs) te installeren op alle trawlers, die vissen op seabobgarnalen en grote zeegarnalen vangen. De TEDs zullen ervoor zorgen, dat de bijvangst van zeeschildpadden gemiddeld met 97% wordt verminderd. Helaas is de toepassing van TEDs op vistrawlers niet vanzelfsprekend, omdat deze boten met andere soorten netten werken. Maar als we alleen kijken naar wat niet realiseerbaar is kunnen we misschien alvast kijken naar welke factoren we als land wel kunnen beïnvloeden, zoals het rapen/consumeren van schildpadeieren. De drang naar het consumptieve heeft alleen maar negatieve effecten en draagt alleen nog meer bij aan de afname van het aantal van deze bedreigde diersoort. Keerpunt hoopt dat er snel een oplossing wordt gezocht voor de levensbedreigende situaties waarmee de zeeschildpadden worden geconfronteerd.

More
articles