ILLEGALITEIT NU NOG GEVAARLIJKER

De illegaliteit en daarmede gepaard gaande grensoverschrijdingen in het Marowijngebied, vormen nu een veel groter gevaar voor zowel de bevolking van Frans Guyana als die van Suriname, nu er maar liefst 5 personen afkomstig uit Saint Laurent du Maroni positief op het COVID-19 “coronavirus” zijn getest. Het is al decennia zo, dat er grensoverschrijdingen hetzij legaal of illegaal op de Marowijne en Lawarivier geschieden, en slechts op bepaalde plaatsen waar leger en politie aanwezig zijn, is het met veel moeie mogelijk zulks te controleren. Maar op andere plekken waar de gewapende machten totaal ontbreken is de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en het Franse departement Frans Guyana, zo lek als een mandje. Het is dan ook van groot belang nu COVID- 19 in Frans Guyana is geconstateerd dat de samenwerking tussen de gezondheidsautoriteiten in Frans Guyana en Suriname, als nooit tevoren wordt geïntensiveerd om dit virus onder controle te krijgen en houden. Een verdere uitbraak in het Franse gebiedsdeel en ons land, kan alleen worden voorkomen door een grootschalige voorlichting op vooral de linker en rechteroever van de Marowijne en Lawarivier. De Fransen die veel meer mogelijkheden op medisch gebied hebben dan Suriname, zullen een voortrekkersrol moeten nemen in de strijd tegen COVID-19 en ons te allen tijde bijstaan vooral in het grensgebied van beide landen. Alvast dient men naar de mening van Keerpunt vooruit te denken en nu reeds plekken te gaan reserveren voor in quarantaine plaatsen van mensen die ervan verdacht worden het virus te hebben opgelopen na in contact te zijn geweest met reeds positief ge-
diagnosticeerde personen. Wij zijn allemaal hevig geschrokken van het onheilspellende nieuws, gebracht door de Franse ambassadeur Antoine Joly over de 5 COVID-19 partienten uit Saint Laurent, maar moeten wel allemaal heel nuchter blijven. Niet een ieder die het virus op-loopt, is ten dode opgeschreven en daar moet wel duidelijkheid aan de gemeenschap over worden verstrekt. Er is een bepaalde dreiging vanuit Frans Guyana naar ons land toe, voor wat betreft dit virus en de fransen kennende, weten wij dat de zaak heel serieus zal worden aangepakt. Het is dan goed als de Fransen ons van dag op dag in alle openheid vertellen, hoe het momenteel zit met de COVID-19 toestand in ons buurland. Waar onze aandacht zeker geen moment mag verslappen, zijn de poorten waar buitenlanders ons land betreden en die zijn natuurlijk Zanderij. Nickerie en onze haven. Ook lijkt het ons niet onverstandig de opvarenden van de Braziliaanse schoeners, die nu steeds talrijker worden, goed in de gaten te houden en controleren. Want het is bekend dat ook in Brazilië COVID-19 zijn intrede heeft gedaan en ook via het boot en vliegverkeer ons land kan binnensluipen.

More
articles