IETS KLOPT NIET

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, is door de afdeling Fraude aangehouden en in verzekering gesteld. Zijn advocaten, Irvin Kanhai en John Kraag, mochten hem niet spreken. Uit een intern onderzoek bij de moederbank is gebleken, dat de ex-governor handelingen gepleegd heeft die verder onderzoek noodzakelijk maken, vandaar dat de procureur-generaal gevraagd is om een strafrechterlijk onderzoek te doen. Het is natuurlijk juist dat de overheid niet schroomt om mensen die in strijd met de wet handelen te vervolgen, maar het is vreemd hoe de regering te werk gaat in de kwestie van Van Trikt. De president had beloofd een kruistocht te starten tegen corruptie en dit schijnt het eerste geval te zijn nadat de wet maanden terug is aangenomen. Er zijn zoveel gevallen van corruptie en fraude gerapporteerd aan de regering, maar met een onderzoek werd geen haast gemaakt Voor Van Trikt zijn er velen geweest, maar het schijnt dat de reegring haar ogen dichtdoet voor de realiteit. Op ons maakt de regering in elk geval geen indruk. De VHP heeft een strafklacht ingediend tegen de minister van Financiën, maar er wordt naar hem nog steeds geen onderzoek ingesteld. Niemand hoeft ons te zeggen dat onze instituten zodanig verzwakt zijn dat zij bijna niet meer onafhankelijk kunnen functioneren. Dat bewijzen en rapporten daar liggen, toch gebeurt er niets. Wachten de justitiële autoriteiten op opdrachten van hogerhand? Met weinig ambtenaren met het hart op de juiste plaats en een groot aantal marionetten, komen we niet ver. Voorts lijkt het alsof alle mensen die goed bevriend zijn met de president en de paarse top, niet in problemen komen. Als er nu bewijs is of niet. De vraag is daarom of hetgeen van Trikt heeft uitgehaald bij de Bank, de enige reden is waarom zo hard wordt opgetreden. Iets klopt niet. Carifesta rapporten, strafklachten en duidelijke bewijzen van fraude bij de Surinaamse Postspaarbank en de Naschoolse Opvang, hebben er niet toe geleid dat de schuldigen vervolgd worden. Bij Van Trikt wordt direct actie ondernomen. Hij heeft duidelijk zijn krediet verspeeld. Of is dit de kruistocht tegen corruptie die de president bedoelde? In dat geval moeten er nog veel meer personen volgen.

More
articles