ZOVEELSTE COCAINE VERHAAL

De afgelopen week hadden we dan het zoveelste cocaïneverhaal, dat regelrecht betrekking had op ons land en waarin de hoofdpersonen twee Britse onderdanen zijn, die zware gevangenisstraffen tegen zich uitgesproken hoorden voor de illegale import van cocaïne in het Verenigd Koninkrijk. Het tweetal werd het vorige jaar op heterdaad betrapt, toen het trachtte met hun zeiljacht 751 kilo cocaïne het land binnen te smokkelen. De enorme lading hadden de twee Britten in Suriname opgehaald. Volgens meldingen uit het Verenigd Koninkrijk, betrof het de grootste lading cocaïne ooit in dat land onderschept. De verdachten, Swift en Kilgour, kregen respectievelijk 19.5 en 13.5 jaar gevangenisstraf. Ze zullen de straf voor de helft van de tijd kunnen uitzitten, omdat ze schuld hebben bekend. Beide verdachten zijn afkomstig uit Liverpool. Aan de aanhouding van het tweetal ging een uitgebreid onderzoek vooraf. De mannen werden voortdurend in de gaten gehouden. Ze konden daarom bij terugkeer in Groot-Brittannië snel worden achterhaald en aangehouden. Overal in het vaartuig werden er pakjes cocaïne gevonden. Uit deze zaak blijkt wederom, dat cocaïne voor velen aantrekkelijk genoeg blijft om vanuit Zuid-Amerika naar het rijke westen, in dit geval Groot-Brittannië, te smokkelen. Ongetwijfeld zullen de beide Britten hier een of meerdere contactpersonen hebben gehad, waarvan de Britse justitiële autoriteiten misschien nu wel een goed beeld hebben. Het is daarbij niet uitgesloten, dat de identiteit van de Surinaamse connectie(s) bij de Britse en andere buitenlandse anti-narcoticadiensten, bekend is geworden. Ook nu weer is het bewijs geleverd dat Suriname een zeer belangrijke rol speelt bij de doorvoer van harddrugs naar met name West-Europa en dat het tegenwoordig niet meer gaat om kleine partijen en enkele koeriers die voor een aalmoes wat bolletjes slikken, maar over enorme ladingen van vele honderden en ook wel duizenden kilo’s cocaïne.
Het hoeft geen betoog dat men in het buitenland ervan uitgaat, dat een groot deel van de Surinaamse economie op de smokkel van drugs draait en dat het witwassen van uit drugshandel verkregen gelden, hier via allerhande opgezette zakelijke structuren plaatsvindt. We moeten daarom ons er goed van bewust zijn dat als we de zogeheten National Risk Assessment, NRA, niet naar wens uitvoeren en aan de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, presenteren, we nog grotere problemen in dit land krijgen. We kunnen dan op de zwarte lijst belanden van landen die op grote schaal witwassen en die gelden ook nog ter beschikking stellen van terroristische organisaties. Dit jaar en wel in de maand juli, moeten wij de NRA uitgewerkt aan de CFATF presenteren. Als het laatstgenoemde orgaan niet tevreden is over de manier waarop de NRA is uitgewerkt en toegepast, krijgen wij met internationale sancties te maken die binnen het bankwezen en zijn overmakingen verstrekkende consequenties zullen hebben. Uit de aanhouding en veroordeling van de twee voormelde Britten kan zeker weer opgemaakt worden, dat over de hele wereld, er mensen zijn die ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, zwichten voor het grote geld, of dat nu wel of niet met misdadige activiteiten in verband staat.

More
articles