‘Duidelijkheid gevraagd in schandalen financiële sector’

Assembleeleden Carl Breeveld (DOE) en Patricia Etnel (NPS), hebben de regering duidelijkheid gevraagd inzake de verschillende schandalen die het volk direct treffen en de maatregelen om de toekomst van land en volk veilig te stellen. Zo hebben de assembleeleden gevraagd dat de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) beschikbaar moeten zijn voor het publiek. De jaarverslagen zijn vanaf 2015 niet gepubliceerd. Zij vragen ook of het juist is, dat vanaf 2015 tot heden, circa 1.2 miljard aan wisselkoersverliezen is geleden en als het correct is dat het eigen vermogen van de Centrale Bank van Suriname, een negatieve balans aangeeft. Ook willen zij duidelijkheid over de bron van de goedkope US-dollars van cambio Chotelal en hoeveel er beschikbaar is gesteld en wat de bedoeling was van deze operatie. De lijst van punten waarover de assembleeleden de regering om opheldering vragen, kunt u hieronder verder lezen:

 • Is het juist dat het IMF en de lokale deskundigen, de regering hebben opgeroepen de kapitaalpositie van de Centrale Bank van Suriname te versterken en duidelijkheid komt wanneer dit zal gebeuren.
 • Wordt er informatie gegeven met wel ke financiële middelen de recente onroerende goederen zijn aangeschaft, rekening houdende met het negatief eigen vermogen van de Bank.
 • Is de samenleving geïnformeerd welke opdrachten Orion tezamen met Clairfield in de financiële sector heeft uitgevoerd.
 • Berust het op waarheid, dat er nu een fors begrotingstekort is en hoe het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nu gedekt zal worden.
 • Na het ontslag van de governor van de Centrale Bank van Suriname, zijn er verschillende schandalen manifest geworden die talloze burgers grote zorgen baren.
 • De leiding van de Centrale Bank van Suriname is vervangen en hoe deze ingevuld zal worden.
 • Dat het nu duidelijk moet zijn voor de samenleving wanneer de nieuwe Bankwet komt en een einde komt aan monetair financieren.
 • Dat de regering de samenleving geen zekerheid en vertrouwen biedt dat voldaan wordt aan de aflossingsverplichtingen en evenzo een duidelijk overzicht dat de leningen tijdig worden afgelost.
 • Is het juist, dat een in gebreke blijven van de Staat vele banken in ernstige liquiditeitsproblemen kan brengen en dat het duidelijk moet zijn wat de regering doet om dit te voorkomen.
 • Is het correct, dat de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname betrekking hebben op de verdamping van USD 100 miljoen aan kasreserve van de commerciële banken.
 • Weet de samenleving dat door deze ontwikkelingen en het gevoerde beleid, zij rechtstreeks benadeeld wordt.
 • Moet de samenleving geïnformeerd worden als de commerciële banken nog meer USD kasreserves moeten overdragen aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en als deze middelen gebruikt worden voor valuta-interventies van de CBvS.
 • wordt er informatie verschaft betreffende tegenover het leenbeleid van de regering en de stand van zaken m.b.t. de  VHP tegen de minister van Financien, dhr. G. Hoefdraad inzake overschrijding kredietplafond van de Staat.
 • tot op heden is er geen duidelijkheid gebracht m.b.t. het SPSB schandaal en waarom er geen harde maatregelen getroffen worden tegen met name dhr. Kromosoeto.

More
articles