VOLKSGEZONDHEID KAN CORONAVIRUS NIET AAN

Het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus in China, is gestegen van 106 naar 132, dit hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Van de 26 nieuwe slachtoffers, vielen er 25 in de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is. Waar de laatste slachtoffers vielen, is niet duidelijk. Ons Nationaal Informatie Instutuut, NII, liet onlangs in een persbericht weten, dat het ministerie van Volksgezondheid samen met de bevolking en alle zorgverleners, alle preventieve maatregelen in acht moet nemen om een optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen en besmetting te voorkomen. De Wereldgezondheidsorga-nisatie, WHO, heeft aangegeven, dat het virus ook overgedragen kan worden van mens op mens. Ons ministerie van Volksgezondheid gaf verder aan, dat het zich ervan bewust is, dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. Daarom heeft Volksgezondheid een Plan van Aanpak, dat ingaat wanneer een melding wordt gemaakt van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Indien er sprake mocht zijn van een vermoedelijk besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te kunnen ondernemen. Ook naar het NCCR, de RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners, zijn er richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting voorkomen kan worden. Voedseltechnoloog Ricky Stutgard heeft afgelopen week op sociale media, flink uitgehaald naar minister Antoine Elias van Volksgezondheid. In een post op zijn Facebook pagina, vraagt Stutgard aan de minister, of hij precies kan aangeven wat het plan van aanpak inhoudt in het kader van de coronavirusdreiging. “Niemand weet waarover u praat? Dus geen blablabla en geen wollige woorden, maar met naam en toenaam, de Surinaamse bevolking duidelijk uitleggen, wie controleren en screenen. Waar wordt gecontroleerd en gescreend, geschiedt dat alleen op Zanderij of bij alle grensposten? Hebben de grensposten ook isolatieruimten? In welke ziekenhuizen zijn kamers vrij gemaakt bij een eventuele besmetting? Hoeveel artsen en verpleegsters zijn stand by? Welke materialen, medicijnen zijn ingekocht? Zijn er voldoende thermometers om de job te doen? Zijn de controlediensten geïnformeerd over hoe zij zichzelf moeten beschermen in geval ze in contact komen met een geïnfecteerde? Hoe ziet het formulier eruit dat toeristen uit China moeten invullen, enz. Ik ben namelijk de mening toegedaan, dat er geen enkel Plan van Aanpak momenteel in Suriname is”, aldus Stutgard.
Ook in de Verenigde Staten is het coronavirus geconstateerd. In Suriname is zowel de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, als het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, niet goed voorbereid indien het virus hier mocht toeslaan. Keerpunt roept het ministerie van Volksgezondheid op om voldoende preventieve maatregelen te treffen en een duidelijk Plan van Aanpak te presenteren aan alle nodige instanties, want tot nu toe heeft de RGD geen instructies gekregen over hoe te handelen bij een besmetting. Het is misschien raadzaam alvast mondkapjes te distribueren aan RGD-klinieken en afdoende instructies te geven over handhygiëne. Daarnaast moeten de Surinaamse autoriteiten strenger controles uitvoeren op mensen die het land illegaal binnenkomen, om zo te voorkomen dat besmette personen verder kunnen reizen en zo de ruimte bieden voor een grotere virus-besmetting.

More
articles