VAN TRIKT KRIJGT ALLE SCHULD?

Vorig jaar mei werden de handelsbanken verplicht om 50 procent van de vreemde valuta kasreserve in dollars onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname, te brengen. Keerpunt maakte naar aanleiding hiervan vorig jaar ook melding van dit besluit en waarschuwde onmiddellijk, dat het brengen van de valuta kasreserve naar de Centrale Bank, zeer gevaarlijk was voor de cliënten van de commerciële banken en dat de Moederbank allereerst de negatieve effecten van dit besluit, in acht zou moeten nemen. De Surinaamse Bankiersvereniging, SBV, heeft deze week en wel afgelopen donderdag, in een persbericht bekendgemaakt, dat zij zwaar is misleid door de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De bankiers zijn te weten gekomen, dat de CBvS zich niet heeft gehouden aan de gemaakte mondelinge afspraken inzake het beheer van de vreemde valuta kasreservegelden. Keerpunt is er zeker van dat de directeuren van de lokale handelsbanken vanaf het afgelopen weekend, slapeloze nachten hebben, want zij zijn zoals nu blijkt, maandenlang misleid door de toenmalige governor met onjuiste en onvolledige informatie. De bankiers hebben dan ook gewacht alvorens met een verklaring uit te komen, na de vele geruchten die al gingen. Verschillende media hadden al berichten gepubliceerd, waarin werd gesuggereerd, dat de kasreserves waren ‘verdampt’. Uit de persverklaring van de SBV blijkt, dat de aanwezige liquide internationale reserves van de banken, USD 100 miljoen lager zijn dan de bij de CBvS geplaatste kasreserve. Gelukkig is niet het totale bedrag van USD 1.3 miljard verdwenen. Uit het totale bericht kan Keerpunt de conclusie trekken, dat de SBV de schuld bij Robert van Trikt legt, want zij geeft ook aan, dat zij met haar juridisch adviseurs rechtsmaatregelen wil treffen tegen de hoofdverantwoordelijke.
De SBV wil zelfs aangifte doen tegen Van Trikt en een rechtszaak starten. Keerpunt wil niet in de bres springen voor de ex-governor, maar naar onze mening kan hij nooit alleen hebben gehandeld, zonder medeweten van bepaalde ‘prominente’ figuren uit de regering. Ook de Raad van Commissa-rissen van de CBvS kan niet totaal onschuldig blijven in deze gehele misselijkmakende affaire. Keerpunt is ervan overtuigd, dat er in deze zaak meer schakels zijn die schuldig zijn. Maar aangezien Van Trikt al in behoorlijk kwaad daglicht is geplaatst, is het heel gemakkelijk om alle schuld op hem te schuiven. Zijn reputatie is nu toch al behoorlijk geschaad. Nu zijn de handelsbanken zeer gebelgd over deze ramp met de kasreservemiddelen, die alleen getypeerd kan worden als ‘stelen’. Ja, de kasreserves zijn gewoon gestolen door de regering Bouterse en zij heeft deze vreemde valuta misbruikt om de wisselkoersen zogenaamd kunstmatig stabiel te houden. Dit vermoeden ontstond al met de Chotelal dollars en nu de kraan is dichtgedraaid en er geen toestroom is van dollars, zijn er ineens geen lange rijen meer te zien bij de cambio aan de Hendrikstraat. Wat is de volgende negatieve tendens? Wederom afwaardering van de SRD en nog verdere stijgingen van de prijzen in de winkels?

More
articles