February 2, 2020


SARS, MERS… EN WUHAN


February 2, 2020

Nu diverse landen te maken hebben met het nieuwe coronavirus, wordt de kans steeds groter dat ook ons land ermee te maken krijgt. Het virus is uitgebroken in Wuhan, China. Net als SARS en MERS is het een coronavirus en omdat de uitbraak begonnen is in Wuhan, wordt er gemakshalve gesproken van het Wuhanvirus. Daar zijn de bewoners van Wuhan overigens niet blij mee, zij worden op sociale media ten onrechte ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak. Ten onrechte, want het virus is net als dat bij SARS en MERS het geval was, afkomstig van vleermuizen. Het Nationaal Informatie Instituut heeft op zijn website, een bekendmaking doen uitgaan, Preventiemaatregelen Corona-virus, waarop adviezen gegeven worden ter voorkoming van de verspreiding van het virus. Het zijn eenvoudige maatregelen, onder andere handen wassen, mond en neus bedekken bij niezen of hoesten, bijvoorbeeld met een mondkapje, en het vermijden van nauw contact met mensen met koorts en hoest. Dat laatste is overigens niet zo gemakkelijk, dat iemand koorts heeft, is niet altijd zichtbaar. Wat het mondkapje betreft, daar zijn de meningen over verdeeld. Voedseltechnoloog Ricky Stut-gard, vindt dat ze gedistribueerd moeten worden door de overheid. Hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters, verbonden aan het UMC Groningen, zegt dat het dragen ervan eigenlijk geen zin heeft. De papieren mondkapjes die veelvuldig in China gebruikt worden, beschermen volgens hem alleen tegen stof en smog. ‘’Daar komt een virus gewoon doorheen’’, zegt Niester in een radioprogramma van NPO 1. ‘’Alleen een professioneel mondkapje kan beschermen.’’ Zo een mondkapje sluit de mond helemaal af, maar het is volgens Niester niet vol te houden om de hele dag een dergelijk kapje te dragen. ‘‘Na een paar uur ben je er al moe van en moet je wisselen van mondkapje.’’ Een mondkapje heeft volgens hem dus weinig zin. Toch zijn ze in China, Japan en ook in Nederland, niet aan te slepen. Echt gedragen worden ze in Nederland (nog) niet, maar waarschijnlijk vindt men het een prettig idee om ze in huis te hebben. Viroloog en adviseur van de WHO-raad, Marion Koopmans, zegt in het Algemeen Dagblad, dat het een grote, ernstige en moeilijk te beteugelen uitbraak is. Toch is ze er niet echt van onder de indruk, want ze heeft SARS, zika, de vogelgriep en ebola ook al meegemaakt. SARS was ook dodelijker (770 doden op 8000 besmettingen). De besmettingsgraad lag bij SARS ook hoger: 1 patiënt besmette gemiddeld 3 andere personen, terwijl dat bij het nieuwe coronavirus waarschijnlijk 2,5 is. ‘’We zijn er nu’’, zegt Koopmans, ‘’ook veel sneller bij dan bij SARS. Dit virus is besmettelijker dan we dachten, maar het gaat misschien wel lukken om het in te dammen.’’ Dat is toch een hele geruststelling, beste lezer. Ook geruststellend is dat de Europese Unie 10 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor versneld medisch onderzoek. Volgens Koopmans is het mogelijk dat er over vier maanden een vaccin ontwikkeld is – normaal duurt dat tien jaar. Het vaccin moet dan nog wel getest worden, maar u ziet: men zit niet stil en werkt eraan het virus zo snel mogelijk te bedwingen.