WISSELKOERSEN STABILISEREN?

Al langer dan een jaar, heerst er onrust in de financiële sector. De banken hebben hiervan tot nog toe de meeste last ondervonden, als het gaat om klanten die uit paniekerigheid hun totale rekening leeghaalden, omdat zij door berichten op sociale media of in de traditionele media, hun geld niet meer veilig zagen bij de bank. Dit soort onzekerheid door onverantwoordelijke berichtgeving ervoor gezorgd, dat financiële instellingen op een bepaalde dag, een lichte bankrun hadden. De Surinaamse Bankiersvereniging, SBV, probeerde vervolgens rust te brengen in de sector. Eblein Frangie, voorzitter van de SBV, zei aan het begin van het nieuwe jaar te hopen, dat de verkiezingen van 25 mei rustig zullen verlopen. Dit zei Frangie omdat hij vindt, dat de financiële markten behoefte hebben aan rust en voorspelbaarheid. ‘’Wanneer er rust en voorspelbaarheid is in de economie, zullen de wisselkoersen stabiliseren’’, zei Frangie.
Momenteel kent Suriname verschillende wisselkoersen als het gaat om de vreemde valuta. We kennen de straatkoers c.q. cambiokoers en de bankkoers. De straatkoers wordt bepaald door de cambio’s, die op hun beurt door de Centrale Bank van Suriname gecontroleerd moeten worden, maar die doen vaak genoeg wat ze willen bij het bepalen van de wisselkoersen. Het betreft een vraag- en aanbodsituatie, waarbij het aanbod op bepaalde momenten met opzet wordt beperkt om zodoende de koers weer op te kunnen drijven. De stabiliteit bij de wisselkoersen is de laatste tijd maar van korte duur. Cambio’s hanteren namelijk verschillende koersen, waardoor er een bepaalde tendens wordt gecreëerd. De wisselkoersen zijn daarbij zo instabiel, dat ook de commerciële banken op dagbasis verschillende koersen hanteren. Daarnaast komt nog bij, dat ook een zwarte markt situatie is ontstaan, waarbij zelfs supermarkten vreemde valuta opkopen tegen een hogere koers en weer doorverkopen. Winkeliers kopen en verkopen US-dollars voor verschillende bedragen ver boven de SRD 8. Keerpunt vraagt zich daarom af, wanneer de CBvS zal ingrijpen, want het is nu overduidelijk, dat US-dollars tegen woekerwinsten worden verkocht. Volgens verschillende deskundigen zijn er sterke indicaties, dat na de verkiezingen van mei 2020, er een enorme devaluatie zal plaatsvinden van de SRD, net als na de verkiezingen van 2015. Keerpunt is van mening, dat de Centrale Bank niet moet blijven toekijken hoe de wisselkoersen worden gedirigeerd door derden. Momenteel hebben velen de indruk, dat burgers en cambio’s de hoogte van de wisselkoersen bepalen in plaats van de monetaire autoriteiten en dat kan zeer nadelige gevolgen hebben voor economie. Zolang de Centrale Bank zijn taak als toezichthouder niet naar behoren kan vervullen, zullen de cambio’s en geldwoekeraars doen wat ze willen met de koersen, waardoor de onrust blijft binnen de financiële sector.

More
articles