DE HUURSUBSIDIE KOMT ERAAN

Het electoraat, zo maakte het Nationaal Informatie Instituut, NII, bekend, bestaat slechts voor 10 procent uit first voters, jongeren die voor het eerst gaan stemmen. De regering had steeds de focus gelegd op de jongeren, maar u begrijpt dat die nu niet meer alle aandacht kunnen krijgen. Vooral omdat jongeren, aldus het NII, het nogal eens af laten weten als het op stemmen aankomt. Inzetten op andere groepen is dus belangrijk, bijvoorbeeld de ouderen. Geruchten doen de ronde dat de regering plannen heeft om de AOV te verhogen naar SRD 750. Sinds januari 2012, bedraagt de hoogte van de AOV-uitkering SRD 525 per maand. In deze tijd is SRD 525 bepaald geen vetpot, dus elke verhoging is welkom. Mocht de verhoging toegekend worden, wil dat nog niet zeggen dat ouderen massaal op de paarse partij gaan stemmen. Velen die de jaren tachtig in Suriname hebben meegemaakt, staan niet bepaald onbevangen tegenover de partij en haar voorzitter. Maar elke stem is er een en in haar streven om zoveel mogelijk stemmen te trekken, heeft de regering ook iets nieuws bedacht, tenminste voor Suriname: huursubsidie. Het NII maakte bekend, dat de regering daar een voorstander van is. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft in De Nationale Assemblee gezegd, erop te rekenen dat wanneer de begroting over het dienstjaar 2020 in behandeling wordt genomen, het parlement de condities schept om de huursubsidie, mogelijk te maken. Misiekaba gaf als voorbeeld dat als iemand SRD 2000 verdient en een huur van SRD 1000 moet betalen, de overheid de mogelijkheid biedt om minder belasting te betalen. Klinkt dat even eenvoudig. Jammer dat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. In Nederland weten ze daar alles van, dat is bij uitstek het land waar al decennialang aan degenen die daarvoor in aanmerking komen, huursubsidie wordt toegekend. Om huursubsidie goed te laten werken, moet er van alles in kaart worden gebracht. Het inkomen en de situatie van de huurder, het huis waarin de huurder woont. Zo komen in Nederland alleen woningen tot een bepaalde huur voor subsidie in aanmerking. Ook kan de huiseigenaar niet zomaar elk bedrag vragen; aan de hand van een puntensysteem wordt de huurprijs bepaald. Er zijn huiseigenaren die zich niet hieraan houden. De huurder kan dan bij de gemeente vragen om een onderzoek te verrichten. Bij een dergelijk onderzoek wordt aan de hand van het puntensysteem, bekeken of de huurprijs in verhouding staat tot hetgeen als woonruimte aangeboden wordt. Een woning in een dure buurt scoort meer punten, maar verkeert de woning in een slechte staat, dan gaan er punten af. De grootte van de woning en de voorzieningen in de woning, de ligging, winkels en scholen in de buurt, alles telt mee. Sommige huurders krijgen de huursubsidie op hun bankrekening gestort, bij anderen wordt die verrekend met de verhuurder, wat betekent dat de huurder een lagere huurprijs betaalt. De regering wil de huursubsidie niet op deze manier toekennen. De huurder betaalt gewoon de huurprijs, maar hoeft minder belasting te betalen. Keerpunt kan de regering op een briefje geven, dat dit voor veel huurders, niet veel oplevert. De lagere inkomensgroepen betalen namelijk weinig belasting. Wil je mensen met een laag inkomen en een hogere huur tegemoet komen, dan heeft een directe toekenning van de huursubsidie, het meeste effect. Toch kan de regering beter drie keer nadenken alvorens de huursubsidie in welke vorm dan ook, in het parlement ter sprake te brengen, nu de downgrade van Fitch als een zwaard van Damocles, boven haar hoofd hangt en elke extra uitgave er eigenlijk één te veel is.

More
articles