ONHOUDBAAR VOOR ROBERT

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zit momenteel thuis, nadat hij zelf besloten had verlof op te nemen om zo de Raad van Commissarissen bij de Moederbank, in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar zijn reilen en zeilen als governor. Dit onderzoek wordt ingesteld, nadat er zaken boven zijn komen drijven die voor Van Trikt op zijn zachtst gezegd, gênant zouden zijn en reden genoeg om met de beschuldigende vinger in zijn richting te wijzen. Van Trikt zou met inzet van een verouderde regeling uit de periode van Goedschalk als governor op de bank, een buitensporig dure Range Rover hebben aangeschaft en daarvoor een SRD lening van meer dan 1 miljoen hebben afgesloten. Wie het kruis heeft, zegent zich, hebben natuurlijk velen gedacht binnen de Bank en deze handeling onder de aandacht van het toezichthoudend orgaan gebracht. Ook zou Van Trikt op eigen houtje, panden van Assuria aan de Henck Arronstraat hebben gekocht ter waarde van 4.5 miljoen dollar, in een periode waarbij de Bank voor wat zijn valutavoorraden betreft, zeker geen riante positie bekleedt. Maar er zou nog meer aan de hand zijn en daaromtrent wenst vooral de Raad van Commissarissen, meer te weten. Er is dus reden genoeg om de navorsing naar handelingen van de governor die nog geen jaar aanzit, in te stellen. De regering die Van Trikt als opvolger van drs. Glenn Gersie bij de Moederbank aanstelde, zit duidelijk met deze kwestie in de maag, omdat ook deze kwestie als deel van het algehele geldverkeer, veel onrust tot gevolg kan hebben. Ze heeft tot op dit moment volstaan met te stellen, dat er een onderzoek wordt gepleegd en dat Van Trikt vooralsnog niet is ontslagen. Maar op de keeper beschouwd is het wel zo, dat Van Trikt nu te maken heeft met een ontering van zijn persoon en dat hij eigenlijk in de verdachtenbank is geplaatst. Op de vingers tikken is iets heel anders dan wanneer er zulke zware beschuldigingen en verdachtmakingen aan je adres worden gedeponeerd. Kort geleden werd Van Trikt naar verluidt, al op de vingers getikt door Hoefdraad, nadat hij een verklaring tegenover journalisten had afgelegd in de kwestie die speelt met de cambiohouder Chotelal, die dollars voor een lagere koers verkoopt aan de Hendrikstraat. Van Trikt stelde, dat journalisten maar aan de president moeten vragen, waar de Chotelal dollars vandaan komen, omdat hij daar geen antwoord op kon of wenste te geven. Deze verklaring van de governor schoot Bouterse naar verluidt, in het verkeerde keelgat en hij droeg Gillmore Hoefdraad op Van Trikt te vermanen dergelijk verregaande uitlatingen achterwege te laten. Toen reeds werd het duidelijk dat er een spanningsveld was ontstaan tussen Bouterse en de governor. Een andere zaak waar over wordt gespeculeerd, is dat de overheid door geldgebrek de monetaire financiering wenst te intensiveren en dat Van Trikt, alhoewel hij geen macro- of monetair econoom is, daar ernstige bezwaren tegen heeft, omdat zulks de inflatie zal aanwakkeren en het volk een verdere verarming zal ondergaan. Maar het kabinet zit op zwart zaad, dus moet er snel geld komen, al zou dat ongedekt zijn en de koersen verder opdrijven. Van Trikt zit thans thuis en het is niet duidelijk wat het ingestelde onderzoek tot nog toe heeft opgeleverd. Dat er elementen binnen de Bank zijn, politiek gelieerd of niet, die hem liever vandaag dan morgen kwijt willen, wordt steeds duidelijker, gezien de documenten die naar buiten worden gelekt en viraal op sociale media zijn gegaan en wel met betrekking tot de aankoop van de peperdure Range Rover, waar Van Trikt eigenlijk sinds vorig jaar al over beschikt en in zijn privé tijd in rondrijdt. Waarom men thans twee maanden later de zaak van deze auto naar buiten brengt en zo opblaast, geeft te denken en heeft ook veel van politieke rancune. De regering dient om onrust binnen het financiële circuit te voorkomen of op zijn minst te minimaliseren, zo spoedig mogelijk met een uitleg te komen. Er mag zeker geen crisissituatie binnen deze Moederbank ontstaan. Waar ze vooral op moet letten, mocht ze Van Trikt de wacht aanzeggen, is dat ze een integer en vakbekwaam macro- en monetair econoom aanstelt. Waar ze vooral niet aan moet denken, is iemand aan te stellen met een bevlekt imago en zeer bedenkelijke reputatie. Die schreeuwer uit het parlement die slechts leugens vertelt, moet helemaal van de stoep van de Moederbank wegblijven. Van Trikt doet er naar onze mening uit zelfrespect goed aan op te stappen, want zijn positie binnen de Centrale Bank is naar aanleiding van dit ingestelde onderzoek, onhoudbaar geworden. Als zijn moeder, die minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is, hierna besluit ook maar op te stappen, zal de regering Bouterse de zoveelste vervanging op Onderwijs moeten doorvoeren. Het reshuffelen is bij haar toch geen onbekende c.q. ongewone zaak gebleken en dat al tientallen jaren.

More
articles