REGERING IS AF VAN GOVERNOR

Afgelopen week heeft de redactie vernomen, dat de positie van Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, vooralsnog onzeker is. Daarna deelde regeringscoördinator Soewarto Moestadja in De Nationale Assemblee, DNA, mee, dat er intern een onderzoek is ingesteld in de Centrale Bank en de governor in het bijzonder en als het voltooid is, zal worden ingegaan op deze kwestie. De Raad van Commissarissen, RvC, van de CBvS heeft in een officiële verklaring bekendgemaakt, dat de governor vrijwillig verlof heeft opgenomen in het belang van het onderzoek. De raad heeft aangegeven, dat de governor niet is ontslagen en wil hierdoor zijn reputatie niet onnodig schaden. Keerpunt vindt deze verklaring correct en is ervan overtuigd, dat de raad zich in deze zaak goed wil beschermen, aangezien hij meerdere malen heeft gefaald om de handelingen van de governor tijdig te controleren. Aan de andere kant is deze zaak juist waarvoor Keerpunt allang voor had gewaarschuwd. Keerpunt attendeerde maanden geleden, de samenleving erop, dat de politisering van de Moederbank, grote risico’s met zich zou meebrengen. Het risico van politisering bij de Centrale Bank van Suriname werd toen reeds duidelijk met de aanstelling van Van Trikt. De staat en de Moederbank hebben sinds het aantreden van governor Van Trikt, andersoortige en conflicterende beleidsdoelstellingen nagestreefd en getoond bij de beleidsuitvoering uiteenlopende prioriteiten te stellen. Gelet op de niet vlekkeloze ‘track record’ van de regering en de Centrale Bank, zijn er al geruime tijd voldoende aanwijzingen, dat de Bank door politieke bemoeienissen, niet onafhankelijk kan opereren ten opzichte van de overheid. De belangen van de Moederbank en de overheid, zijn inmiddels overduidelijk verstrengeld geraakt. Het is ook bekend dat na het aantreden van Van Trikt, de overheid de beschikking heeft kunnen krijgen over een miljoenenvoorschot, waardoor de eerste schreden tot grootschaliger monetaire financiering van het overheidstekort, werden gezet. De verdere ontwaarding van de Surinaamse dollar, werd dan ook gelijk merkbaar door het stijgen van de wisselkoers voor de dollar van SRD7.50 naar het huidige niveau van SRD 8.80.
Naar wij uit bancaire kringen vernemen, wenst de overheid nog meer voorschotten van de Centrale Bank op te nemen en ook nog de governor zover te krijgen, dat hij ook daartoe bereid is, een deel van de monetaire reserves ter beschikking te stellen, om zo tot 25 mei aanstaande, de wisselkoersen, positief te kunnen beïnvloeden. Van Trikt zou vanwege zijn grote verantwoordelijkheid, hier ernstige bezwaren tegen hebben en dat zou niet in goede aarde zijn gevallen bij de NDP-regering, die momenteel alleen maar aan haar overleving denkt en alles op alles zet om de verkiezingen weer in haar voordeel te beslechten. Naar Keerpunt verneemt, kan de regering de governor niet meer naar believen opdraven en dus doet zij er alles aan om zijn reputatie te schaden, zodat hij net als ex-governor Glenn Gersie, met ontslag kan worden gestuurd. Uit zeer betrouwbare bronnen vernemen wij, dat de regering zelfs is gestart met een smeercampagne tegen Van Trikt, om zodoende zijn reputatie te schaden. Op sociale media wordt hij al beschuldigd van plundering en roof van de schaarse middelen op de Bank. De documenten die betrekking hebben op een leningenovereenkomst die hij heeft afgesloten bij de CBvs voor de aankoop van een Range Rover Autobiography bouwjaar 2019, werden woensdagmiddag als spam verspreid via WhatsApp en Facebook. De reacties van burgers werden hierna fel en zelfs agressief. Als we hierbij stilstaan, kan Keerpunt concluderen, dat deze documenten afkomstig zijn van iemand binnen de Centrale Bank. Dit soort van informatie kan niet zomaar lekken. Hier zit kwaadaardigheid achter. Daarom heeft het er nu veel van, dat met scenario’s de regering af wil van governor Van Trikt, die zij nog geen jaar geleden heeft aangesteld. Gezien de huidige ontwikkelingen is het ze dan ook gelukt, want governor Robert van Trikt heeft zelf ontslag ingediend. De regering is dus af van governor van Trikt!

More
articles