January 18, 2020


Governor Van Trikt stapt zelf op


January 18, 2020

Governor Robert Gray van Trikt van de Centrale Bank van Suriname, heeft naar de redactie uit betrouwbare bron verneemt, besloten zelf ontslag te nemen. Van Trikt besloot de afgelopen week, zelf verlof op te nemen om de Raad van Commissarissen in de gelegenheid te stellen, een onderzoek in te stellen met betrekking tot vermeende onregelmatigheden op de Bank die onder zijn bewind zouden hebben plaatsgevonden. In een gesprek met president Desiré Bouterse afgelopen donderdag, zou Van Trikt aan het staatshoofd hebben meegedeeld, niet langer de hoogste post op de Moederbank te willen vervullen, omdat een samenwerking met de Raad van Commissarissen onmogelijk is geworden. Bouterse zou Van Trikt nog hebben gevraagd aan te blijven, maar deze voelde daar niets voor. Voorts verneemt de redactie, dat Van Trikt van de regering en in het bijzonder de minister van Financiën en de Raad van Commissarissen bij de Moederbank, verwacht dat zij met een verklaring komen, waaruit zou moeten blijken, dat hij gevrijwaard wordt van alle aantijgingen die de laatste dagen tegen hem zijn gedaan en zijn integriteit grote schade zouden kunnen berokkenen. Uit een andere bron verneemt de redactie, dat de indruk bij velen is ontstaan, dat er in de kwestie van Van Trikt, een politiek niet bepaald rein spelletje is en nog steeds wordt gespeeld om de man op de Bank te verwijderen en vervolgens de weg vrij te kunnen krijgen om meer middelen uit de Bank te krijgen om zo de oplopende overheidstekorten te financieren. Naar de redactie verneemt, zou de regering nog dit weekend met een verklaring in de kwestie Van Trikt komen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249