ONNODIGE FINANCIËLE ONRUST

De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari 2020, het niet meer toegestaan zou zijn valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet eveneens in een persbericht weten, dat het ook niet meer mogelijk zou zijn deviezen over te maken, gezien deze transacties zouden worden geblokkeerd door de banken. Deze maatregel had tot doel de verdere ordening van het deviezenverkeer en zou ook het witwassen van gelden en financiering van terrorisme, voorkomen. Deze deviezenmaatregelen die op 15 januari zouden moeten ingaan, werden afgelopen dinsdag ingetrokken door de Deviezencommissie. De ingangsdatum is tot nader order opgeschort, aldus de Deviezencommissie in een bekendmaking. De aangekondigde maatregelen zorgden gelijk voor veel onrust bij met name de financiële instellingen en burgers. Tot nu toe is er veel onduidelijkheid over de toepassing van deze maatregelen die vanwege de overheid aangekondigd waren. Er heerste ook vrees dat de maatregelen juist een valutavlucht in de hand zou werken. Keerpunt is van mening dat deze maatregel juist tot gevolg zou hebben, dat de zwarte markt in valuta wederom zou opbloeien. De reden hiervoor is dat veel bewoners van dit land al geruime tijd geen vertrouwen meer hebben in de SRD, en men daarom geneigd is zijn SRD’s in vreemde valuta om te zetten. Dit komt hoofdzakelijk door de onrust op de financiële markt momenteel. Ook de kwestie rond de governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, speelt daarbij een voorname rol. De governor zou volgens een verklaring van de Raad van Commissarissen, RvC, meewerken aan een onderzoek dat werd ingesteld, omdat er onregelmatigheden zouden spelen op de Moederbank. De regering is op haar beurt zeer zuinig met het verstrekken van details in deze zaak en dat werkt niet in het voordeel van de financiële sector. De verklaring van de RvC bestond ook niet uit nieuwe informatie, en dat creëert volgens Keerpunt, in zekere zin ook verdere onrust en speculatie.

More
articles