NIET-INMENGING IN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

foto: Louis Alfaisie

Onze regering blijft het dictatoriale regiem van Nicolás Maduro door dik en dun ondersteunen, ondanks het feit, dat al ruim 4.5 miljoen Venezolanen hun land zijn ontvlucht door de erbarmelijke omstandigheden die daar heersen. Het land gaat nog steeds gebukt onder een gierende hyperinflatie en een groot gebrek aan medicamenten en veel voedingswaren. Een land dat tot de rijkste aardolielanden ter wereld wordt gerekend en waar er regelmatig gebrek is aan diesel en gasoline en het zogeheten socialisme binnen een periode van tien jaar, vrijwel alles naar de knoppen heeft geholpen. En toch blijft de regering Bouterse dit misdadige regiem ondersteunen onder het mom van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere staten. Hypocrieter kan het niet, want met deze stellingname laat het de regering Bouterse koud of de doorsnee Venezolaan krepeert van de honger of dood gaat door het ernstige gebrek aan medicijnen en de totale verloedering van het zorgsysteem in dat land. Maar Maduro, die ondersteuning geniet van Rusland, Cuba en China, weet van geen wijken en doet er alles aan het Venezolaanse parlement waar hij geen meerderheid heeft, ook totaal te ondermijnen. De leider van het parlement, Juan Guaidó, wordt al sedert het begin van het jaar verhinderd het parlement te betreden en Maduro heeft aan het begin van het jaar daar zijn eigen marionet geïnstalleerd, terwijl deze figuur ook niet kan rekenen op de meerderheid in de wetgevende macht. Venezuela stevent af op een volledige communistische dictatuur naar het model van Cuba en China. En het laatste land bemoeit zich ook al geruime tijd met wat zich in dit land op ons halfrond voltrekt. China samen met Noord-Korea behorende tot de grootste mensenrechtenschenders ter wereld, tracht overall zijn bijdrage te leveren aan regeringen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten en die steeds intensiever schenden.
Die bijdrage is erop gericht de bevolking op repressieve en dus niet-democratische wijze, in het gareel te houden, gelijk de wijze waarop dat in China geschiedt. De zogenaamde bevriende naties worden dan ook voorzien van allerhande elektronische apparatuur om de bevolking te bespioneren en de privacy van het individu te schenden. De Big Brother camerasystemen die zijn ook al in onze hoofdstad geplaatst en zijn er niet slechts ter bestrijding van de criminaliteit, maar ook om het individu te bespieden. Alsof dat geen inmenging is in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen waarmede China diplomatieke en zogenaamde hechte relaties, mee onderhoudt. Maar een dergelijke inmenging dringt niet door tot onze machthebbers, die van dit land een vazal van Beijing aan het maken zijn. En dat allemaal omdat dit land zogenaamd zo vrijgevig is met leningen, terwijl het op grote schaal aan kaalkap hier doet. Recentelijk heeft Human Rights Watch ook een boekje open gedaan over de werkwijze van de Chinese regering in andere landen waarmede ze bevriend is en de methoden die daarbij worden toegepast. De Chinese regering zou volgens de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie, een wezenlijke bedreiging zijn voor de bescherming van de mensenrechten en wel wereldwijd. De regering in Beijing zou volgens de organisatie, een wereldwijde aanval uitvoeren op het internationale systeem voor de verdediging van de mensenrechten. Juist omdat de Chinese regering in eigen land een enorme toezichtstaat heeft gevestigd in haar streven een totale sociale controle te hebben, wenst ze dat ook over te planten in andere landen waar ze vriendschappelijke relaties mee onderhoudt. De Chinese regering misbruikt daarbij haar economische en diplomatieke invloed om wereldwijd haar invloed te vergroten bij het terugdringen van de kritiek die geleverd wordt op haar onderdrukking van de bevolking. Om het totale mensenrechtenstelsel dat we in de vrije wereld kennen, te kunnen behouden als een zinvolle controle op repressie, zoals dat in China al decennia als normaal wordt gezien, moeten regeringen in de ‘vrije’ wereld samenspannen om de aanvallen van Beijing tegen te gaan. China weet als geen ander hoe het binnenlandse critici op effectieve wijze dient te onderdrukken en de mond te snoeren. Thans probeert de regering in Beijing deze vorm van onderdrukking te verplaatsen naar andere landen waarmede ze diplomatieke en economische relaties onderhoudt. Om ieders toekomst te beschermen, moeten de regeringen die betrekkingen met China onderhouden, er alles aan doen om de gevestigde vrijheden en de maatregelen van de Chinese machtsstaat, buiten te houden. De Chinese maatregelen om het internationale mensenrechtenstelsel te vernietigen, moeten volgens Human Rights Watch in haar recente publicatie, te allen tijde worden afgewenteld. De mensenrechtensituatie in bijna honderd landen staat thans ter discussie en daar speelt Beijing handig op in door de regeringen die hun bevolking of flagrante wijze onderdrukken, te ondersteunen en adviseren hoe hun misdadige aanpak te perfectioneren. Daarvoor wordt veel te vaak door Beijing, de meest geavanceerde apparatuur ter beschikking van deze misdadige regiems gesteld. De samenleving moet volgens de visie van het Chinese regiem op een dusdanige wijze worden ontwikkeld, dat die gevrijwaard is en blijft van afwijkende meningen. Indoctrinatie volgens de aloude communistische visie, moet volgens Beijing overal waar ze invloed heeft, uitgeoefend worden. De democratische vrijheden waarbij mensen over de gehele wereld gewend waren zich vrijelijk te uiten in woord en geschrift en te leven zonder angst, worden door deze Chinese interventie in gevaar gebracht, aldus Human Rights Watch, HRW. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat onze dorpspolitici uit de NDP gaan, aangezien de vrijage die ze steeds intensiever wensen te onderhouden met de mensenrechtenschenders van het communistische regiem in Beijing, een grote adder onder het gras herbergt, omdat men erop uit is dit land aan de leiband te laten lopen. Deze zeer zware invloed moet daarom ten spoedigste in hoge mate worden teruggedrongen. Als we over dekolonisatie blijven ijlen en dan slechts blijven doelen op het voormalige moederland en de westerse mogendheden, dan zijn wij naar onze mening, totaal verkeerd en bekrompen bezig. Maar als we kijken wie het steeds over dekolonisatie hebben, dan kunnen we slechts constateren, dat deze lieden na decennia, nog steeds niet in de gaten hebben wat zich op het grotere politieke toneel afspeelt en dat ze dit land in groot gevaar aan het brengen zijn.

More
articles