ZOVEELSTE BELOFTE

Het Korps Politie Suriname, KPS, gaat in dit jaar voor een excellente dienstverlening naar de samenleving toe. Volgens korpschef Roberto Prade, is de basis hiervoor in 2019 gelegd. Prade zei dat middelen zijn aangeschaft zoals wagens, motorfietsen, fietsen en apparatuur, maar dat ook de financiële positie van de politie is verbeterd, waardoor het korps zelf de noodzakelijke zaken kan aanschaffen. Dit klinkt natuurlijk als muziek in de oren, maar we hebben de afgelopen periode weinig hiervan gemerkt. Hoe vaak hebben burgers in nood niet naar een politiebureau gebeld om vervolgens te horen dat er geen voertuigen ter beschikking zijn? En hoelang moesten bepaalde burgers na een incident niet wachten voordat de politie kwam opdagen? In al deze gevallen hebben wij niet gezien dat de gekregen middelen, de politie in staat heeft gesteld de dienstverlening te verbeteren. Doen er zich incidenten voor, dat speelt de naam van de persoon of de buurt waarin een incident zich voordoet, ook een rol. Het schijnt dat sommige politieambtenaren eerder trekken naar gebieden die niet achtergesteld zijn of sneller reageren als ze een klinkende naam binnen de samenleving horen. Wij hopen dat wanneer de korpschef praat over de verbetering van de dienstverlening, er ook een intern onderzoek zal komen naar het gedrag van de agenten. Volgens de korpschef, is het garanderen van de veiligheid, ook een van de voornemens van het KPS in 2020. Dit is weer de zoveelste belofte van het KPS, dat het veiligheidsgevoel weer zal terugkeren in de samenleving. Volgens Prade zijn er zoveel criminelen opgesloten dat de cellenhuizen vol zitten. De cellen vol criminelen, maar buiten lopen er nog genoeg rond. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de witteboordcriminaliteit? Personen die zich hieraan schuldig maken, blijven vrij rondlopen.

More
articles