OVERGEWICHT BINNEN KPS

Op sociale media gaan er verschillende memes rond over politieagenten die duidelijk aan overgewicht lijden. Veel burgers vragen zich af, hoe deze agenten, gezien hun gewicht, achter de dieven aan kunnen gaan. Nu is het niet zo dat elke politieambtenaar in uniform, surveilleert en dus mocht dat nodig zijn, dieven aanhoudt. Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft verschillende afdelingen, waaronder ook administratieve. Maar als lid van het KPS zou elke politieambtenaar het goede voorbeeld moeten geven. Elke politieagent zou fit moeten zijn. Reguliere trainingen, sportscholen en sporttesten, ontbreken binnen het korps. Niet alleen het overgewicht baart ons zorgen, maar ook enkele uitspraken die onlangs gedaan zijn. Zo gaf procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday, afgelopen zaterdag bij de bevordering van enkele BBS’ers aan, bezorgd te zijn over de nonchalance bij de gewapende instituten. De voorzitter van de Politiebond Raoul Hellings, haalde op vrijdag 27 december tijdens zijn toespraak bij de jaarafsluiting van het KPS aan, hoe onverantwoordelijk bepaalde leden van het KPS zich gedragen op de werkvloer. Hij zei dat sommige agenten tijdens hun nachtshift het licht van het politiebureau uitschakelen en gaan slapen, in plaats van op het veld te zijn om te surveilleren. De voorzitter van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname Bond (BBS), Harold Toekaja, zei dat sommige BBS’ers, een tekort aan discipline hebben. Deze uitspraken baren ons zeker zorgen en wij vragen ons af, of de politie nog steeds onze beste kameraad is. Hoe moeten we vertrouwen in de politie stellen als zelfs hun superieuren en ook nog de vakbond, hun misnoegen uiten over het gedrag van politieambtenaren? Ordening en discipline zijn dringend nodig binnen beide korpsen. Burgers moeten gerust op straat en naar bed kunnen, wetende dat wij goede politieambtenaren hebben die zorgen voor de veiligheid in ons land.

More
articles